Grŵp Twristiaeth COVID-19 – Tasglu

Yn ystod dyddiau cynnar argyfwng COVID-19 gofynnodd y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth i gorff gael ei sefydlu a fyddai’n cynrychioli’r sector twristiaeth. Byddai’r corff hwn yn trafod â’r Dirprwy Weinidog effaith yr argyfwng ar y diwydiant. Mae sawl agwedd ar y gwaith yma gan gynnwys themâu cyffredin fel bylchau mewn pecynnau cyllid, syniadau ar gyfer lliniaru’r problemau a thynnu sylw’r Gweinidogion at anghenion penodol y sector twristiaeth. 

Mae’r grŵp, a elwir weithiau yn Dasglu Twristiaeth, yn cynnwys:

  • 4 Cadeirydd y Fforymau Rhanbarthol
  • Cynrychiolaeth o Gymru ar Visit Britain 
  • Cyngor Diwydiant Twristiaeth y DU 
  • Cynghrair Twristiaeth Cymru 
  • UK Hospitality Cymru 
  • Cyfarwyddwr Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth Jason Thomas (y Cadeirydd) a’i uwch dîm twristiaeth. 

Mae cylch gorchwyl y grŵp ar gael sy’n cynnwys rhestr lawn o’r aelodau.

Dyma’r nodiadau y cytunwyd arnynt o’r 2021 cyfarfodydd .

26 Chwefror (Saesneg yn unig)
18 Chwefror (Saesneg yn unig)
12 Chwefror (Saesneg yn unig)
29-Ionawr (Saesneg yn unig)
15-Ionawr (Saesneg yn unig)
08-Ionawr (Saesneg yn unig)

16-Rhagfyr (Saesneg yn unig)
10-Rhagfyr (Saesneg yn unig)
04-Rhagfyr (Saesneg yn unig)
27-Tachwedd (Saesneg yn unig)
18-Tachwedd (Saesneg yn unig)
06-Tachwedd (Saesneg yn unig)
30-Hydref (Saesneg yn unig)
23-Hydref (Saesneg yn unig)
16-Hydref (Saesneg yn unig)
14-Hydref (Saesneg yn unig)
09-Hydref (Saesneg yn unig)
02-Hydref (Saesneg yn unig)
25-Medi (Saesneg yn unig)
04-Medi (Saesneg yn unig)
07-Awst (Saesneg yn unig)
31-Gorffennaf (Saesneg yn unig)
24-Gorffennaf (Saesneg yn unig)
17-Gorffennaf (Saesneg yn unig)
10-Gorffennaf (Saesneg yn unig)
02-Gorffennaf (Saesneg yn unig)
26-Mehefin (Saesneg yn unig)
18 Mehefin
12 Mehefin
05 Mehefin
29 Mai
22 Mai
15 Mai
07 Mai
01 Mai
24 Ebrill
17 Ebrill
09 Ebrill
03 Ebrill
27 Mawrth