Gwobrau Twristiaeth Cenedlaethol 2018

Ddydd Iau, 8 Mawrth 2018, Gwesty’r Celtic Manor, Casnewydd.

Cyhoeddi Enillwyr 

 • Gwesty Gorau - St Brides Spa Hotel
 • Gwely a Brecwast Gorau - Roch Castle
 • Llety hunanddarpar Gorau - Monmouthshire Cottages LLP
 • Parciau Carafán, Gwersylla neu Glampio Gorau - Celtic Holiday Parks
 • Atyniad Gorau - Zip World
 • Gweithgaredd Gorau - Loving Welsh Food
 • Digwyddiad Gorau - Visit Cardiff (UCLF’17)
 • Lle Gorau i Fwyta - Ynyshir Restaurant and Rooms
 • Cyrchfan Orau - Twristiaeth Bannau Brycheiniog a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog
 • Person Ifanc Twristiaeth y Flwyddyn - Kathryn Colling - Cambria Tours Ltd / Hafan Epic Retreats Cyf
 • Gwobr Arloesi Busnesau Twristiaeth - Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru

Ceir rhagor o wybodaeth am Enillwyr Rhanbarthol 2018 yn y llyfryn.

Mae lluniau o'r digwyddiad ar gael yn awr.