Sioe deithiol y Diwydiant Croeso Cymru 2019

Roedd Croeso Cymru ar y ffordd ym mis Hydref ar gyfer y gyfres ddiweddaraf o sioeau teithiol y diwydiant twristiaeth.
Canolbwyntiodd y digwyddiadau hanner diwrnod  ar y Cynllun Gweithredu Blaenoriaethau'r Dyfodol ar gyfer Twristiaeth yng Nghymru - fydd yn olynu y Strategaeth Twristiaeth presennol; Partneriaeth ar gyfer Twf.
 
Yn ystod y sioeau teithiol byddwn hefyd yn rhoi’r newyddion diweddaraf ichi ar Ffordd Cymru ac yn cadarnhau mai thema y flwyddyn nesaf fydd Blwyddyn Awyr Agored 2020.


Mae cyflwyniadau o'r digwyddiad, gan gynnwys ffilmiau cysylltiedig, ar gael yn awr:

Croeso i Gymru: Blaenoriaethau ar gyfer yr Economi Ymwelwyr 2020-2025 [FFILM]

Y diweddaraf ar Farchnata  

Y diweddaraf ar Ddigwyddiadau Mawr [FFILM]
•    Y Gogledd  
•    Y Canolbarth  
•    Y De-Ddwyrain  
•    Y De-Orllewin  

Buddsoddiad yn y Rhanbarth
•    Y Gogledd [FFILM]
•    Y Canolbarth
•    Y De-Ddwyrain
•    Y De-Orllewin [FFILM]

Mae ffilmiau gwybodaeth eraill sy’n cael eu dangos o fewn ardal y stondin fasnach ar gael isod:
•    Ffordd Cymru 
•    Comisiynydd y Gymraeg
      -   Iaith fyw – enghreifftiau o’r Gymraeg yn cael ei defnyddio gan
           fusnesau Caerdydd
      -   Cynllun hyrwyddo’r Gymraeg  
•    Busnes Cymru Cyflym Iawn
•    Adventure Smart UK (Saesneg yn unig)
      -   Byddwch yn Adventure Smart – Gwnewch Ddiwrnod Da yn Well
•    Adventure Smart Wales  
      -   Ffilm Fynydd 
      -   Fideo Dŵr 
      -   Ffilm Mynydd yn y Gaeaf  
•    Gwasanaethau Rheilffordd Trafnidiaeth Cymru