Sioe deithiol y Diwydiant Croeso Cymru 2019

Bydd Croeso Cymru ar y ffordd ym mis Hydref ar gyfer y gyfres ddiweddaraf o sioeau teithiol y diwydiant twristiaeth.

Bydd y digwyddiadau hyn dros hanner diwrnod yn canolbwyntio ar Gynllun Gweithredu Blaenoriaethau'r Dyfodol ar gyfer Twristiaeth yng Nghymru - fydd yn olynu y Strategaeth Twristiaeth presennol; Partneriaeth ar gyfer Twf.

Am ragor o wybodaeth am y sioe deithiol a sut i archebu lle, ewch i Sioe deithiol y Diwydiant Croeso Cymru

Yn ogystal â'r sioeau teithiol, rydym yn cynnal gweithdy byr i helpu ichi fanteisio i'r eithaf ar gael eich cynnwys ar croesocymru.com. Bydd y sesiwn 45 munud hwn yn mynd â chi drwy'r dulliau newydd o reoli eich cwmni ac yn awgrymu ffyrdd o fanteisio i'r eithaf ar gael eich cynnwys.

Dim ond hyn a hyn o leoedd sydd ar gael a byddant yn cael eu neilltuo ar sail y cyntaf i'r felin. Gan mai nifer cyfyngedig o leoedd sydd, dim ond un person o bob cwmni all fod yn bresennol.

Am ragor o wybodaeth am y gweithdy a sut i archebu lle, ewch i manteisio ir eithaf o gael eich cynnwys ar croesocymru.com

Cofiwch nad yw archebu lle ar y gweithdy yn cadw lle ichi yn awtomatig ar y sioe deithiol.  Mae'n rhaid archebu ar wahân i fod yn bresennol yn y gweithdy a'r sioe deithiol.