1. Cyflwyniad

Eleni, daeth yr Uwch-gynhadledd Twristiaeth â rhanddeiliaid allweddol o’r diwydiant twristiaeth at ei gilydd, i gychwyn y sgwrs ynghylch dyfodol twristiaeth yng Nghymru.

Roedd y digwyddiad, a gynhaliwyd ar 28 Mawrth 2019 yng Ngwesty’r Metropole, Llandrindod, yn cynnwys cyflwyniadau a phaneli trafod ac yn ymchwilio i rai o’r prif broblemau sy’n effeithio ar y diwydiant heddiw – a phroblemau’r dyfodol.

Yn ogystal, cafodd mynychwyr y cyfle i fwynhau arddangosfa o fwyd a diod o Gymru.

Mae llyfryn sy’n dangos manylion yr agenda, siaradwyr a gwybodaeth arall bellach ar gael.

Rydym yn gofyn deg cwestiwn i helpu i sbarduno’r sgwrs sydd ar gael yn y ddogfen “Dewch inni lunio’r dyfodol”. Byddem yn croesawu eich sylwadau.

Mae lluniau o'r digwyddiad ar gael yn awr.


Uwchgynhadledd Twristiaeth - Mai 2017

Cynhaliwyd Uwchgynhadledd Undydd ar Dwristiaeth, a drefnwyd gan Croeso Cymru a Bwyd a Diod i Gymru, yng Ngwesty'r Metropole, Llandrindod ar 18 Mai 2017.

Mae rhagor o wybodaeth a chyflwyniadau ar gael ar dudalennau'r Uwchgynhadledd Twristiaeth.