Y blynyddoedd thematig

Yn 2015, lansiwyd cyfres o themâu blynyddol: roedd yn Flwyddyn Antur yn 2016, yn Flwyddyn Chwedlau yn 2017, yn Flwyddyn y Môr yn 2018 a bydd yn Flwyddyn Darganfod yn 2019. 

Lansiwyd y strategaeth mewn ymateb i heriau allweddol a wynebwyd wrth hyrwyddo Cymru fel cyrchfan. Mae'r blynyddoedd thematig hyn yn:

  • uchelgais hirdymor i greu brand cryfach a mwy pendant ar gyfer twristiaeth yng Nghymru 
  • cyfle i ganolbwyntio ar fuddsoddi ac arloesi ym maes twristiaeth 
  • helpu i gynyddu nifer a gwerth yr ymweliadau â Chymru bob blwyddyn.  

Ein nodau a'n hamcanion erbyn diwedd 2018 yw: 

  • bod Cymru yn enwog am fod yn gyrchfan wych ar gyfer gweithgareddau awyr agored, antur, diwylliant a threftadaeth 
  • ein bod yn hyrwyddo delwedd fwy diffiniedig a deniadol o lawer o Gymru fel cyrchfan 
  • ein bod yn ysgogi defnyddwyr sy’n dod o'r farchnad ddomestig i wario dros £320 miliwn yn ychwanegol yng Nghymru
  • ein bod yn ysgogi gwerth £7 miliwn o fusnes y diwydiant teithio yng Nghymru oddi wrth ein 10 cwmni teithio gorau.