Arloesi

Golyga arloesi 'syniad newydd; meddwl yn greadigol; dychymyg newydd'. Gall hefyd gael ei ystyried fel ffordd o gyflwyno gwell atebion sy'n diwallu gofynion newydd, anghenion nad ydynt wedi'u disgrifio neu anghenion presennol cymunedau.

Nid yw gofynion gwledig yn wahanol. Gall Arloesi Gwledig gynnwys, ymysg pethau eraill, ffyniant a llesiant; busnesau a chymunedau cynaliadwy a chydnerth; ychwanegu gwerth at fusnesau a chymunedau; gwella'r amgylchedd; a heriau sydd ynghlwm wrth y newid yn yr hinsawdd.

Mae'r tudalennau Pentrefi Clyfar a Phartneriaeth Arloesi Ewrop yn cynnwys astudiaethau achos ar gyfer prosiectau sy'n dangos syniadau arloesol.

Smart villages
Pentrefi Clyfar

Cymunedau mewn ardaloedd gwledig yw Pentrefi Clyfar sy’n defnyddio atebion arloesol er mwyn gwella eu cydnerthedd, gan adeiladu ar gryfderau a chyfleoedd lleol.

poly tunnel
EIP

Cronfa Grantiau gan y Cynllun Datblygu Gwledig yw Partneriaeth Arloesi Ewrop Cymru (EIP Cymru) sy’n cyflwyno arloesedd a syniadau newydd i fusnesau fferm a choedwigaeth.