Pentrefi Clyfar

Mae pentrefi clyfar yn gymunedau mewn ardaloedd gwledig sy'n defnyddio datrysiadau arloesol i wella eu gwydnwch, gan adeiladu ar gryfderau a chyfleoedd lleol. Edrychwch ar astudiaethau achos a fideos o brosiectau arloesol Cymru isod.