Mae Pen y Cae yn brosiect astudio ynni oddi ar y grid Leader, a gefnogir gan Raglen Datblygu Gwledig Vale of Usk.