Prosiectau

Hwb Cymunedol Rossett

Swm cyllido:
£7,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Wrecsam
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Cludiant Ni

Swm cyllido:
£8,400
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir Ddinbych
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Ymgeisio am yr Awyr (Tywyll)

Swm cyllido:
£20,945
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Prosiectau Cydweithredu Cymru
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.3

Coaltown Coffee

Swm cyllido:
£12,820
Ardal:
Sir Gaerfyrddin
Cwblhau:

Prosiect Peilot Lles Cymunedol

Swm cyllido:
£13,038
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Prosiectau Cydweithredu Cymru
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.3

Hwb Yr Orsedd

Swm cyllido:
£2,100
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Wrecsam
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Prosiect Dysgu Cymunedol Penycae

Swm cyllido:
£4,772
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Wrecsam
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Symud gyda Tedi

Swm cyllido:
£14,112
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Prosiectau Cydweithredu Cymru
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.3

Sioeau Gwledig Hiraethog

Swm cyllido:
£5,250
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Prosiectau Cydweithredu Cymru
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.3

Haen Ewro 2018 Hannover

Swm cyllido:
£4,230
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir y Fflint
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Haen Ewro 2018 Hannover

Swm cyllido:
£8,460
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Prosiectau Cydweithredu Cymru
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Estyniad prosiect rhwydwaith Ibeacon

Swm cyllido:
£5,657
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Prosiectau Cydweithredu Cymru
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Rhwydwaith Busnes yr Wyddgrug

Swm cyllido:
£16,652
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir y Fflint
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Hyfforddiant Sgiliau Gwledig

Swm cyllido:
£14,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir Ddinbych
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Prosiect Cydweithrediad Hiraethog

Swm cyllido:
£18,900
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir Ddinbych
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.3

Rhwydweithiau Gwybodaeth

Swm cyllido:
£7,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Wrecsam
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Rhwydweithiau Gwybodaeth

Swm cyllido:
£7,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir y Fflint
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Rhwydweithiau Gwybodaeth

Swm cyllido:
£70,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir Ddinbych
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Marchnad yn y Felin

Swm cyllido:
£5,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Abertawe
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

IoT a Byw Annibynnol

Swm cyllido:
£17,689
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Dyffryn Wysg
Cwblhau:
Thema:
5
Mesur:
19.2

Hen Eglwys Silian

Swm cyllido:
£7,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Maes Chwarae Talybont

Swm cyllido:
£6,774
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Dyma Ni

Swm cyllido:
£44,759
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Cynlluniau Lle Ceredigion

Swm cyllido:
£36,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Cofiwch y Bwlch

Swm cyllido:
£10,661
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Ar Dy Feic

Swm cyllido:
£56,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Pwer o'r Dwfn - cam 2

Swm cyllido:
£6,930
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Wrecsam
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2

Canolfan Ceiriog Adnewyddol

Swm cyllido:
£6,787
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Wrecsam
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2

Glasu Mynydd Helygain

Swm cyllido:
£7,070
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir y Fflint
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2

Rheoli Prosiectau Dŵr Ynni Bonwm

Swm cyllido:
£1,500
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir Ddinbych
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2

Dichonoldeb Gwresogi Ardal Wledig

Swm cyllido:
£31,780
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir y Fflint
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2

O Glo i haul

Swm cyllido:
£39,799
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Wrecsam
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2

Clwb Car Cymunedol Edeyrnion

Swm cyllido:
£55,762
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir Ddinbych
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2

Astudiaeth Dichonoldeb Ynni Bonwm

Swm cyllido:
£7,828
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir Ddinbych
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2

Hybiau Ynni Gogledd Sir y Fflint

Swm cyllido:
£12,811
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir y Fflint
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2

Pwer o'r Dwfn

Swm cyllido:
£7,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Wrecsam
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2

Ynni Lleol Sir Ddinbych

Swm cyllido:
£6,576
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir Ddinbych
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2

Cymunedau Electric

Swm cyllido:
£799
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Wrecsam
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2

Cymunedau Electric

Swm cyllido:
£799
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir y Fflint
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2

Cymunedau Electric

Swm cyllido:
£799
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir Ddinbych
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2

Croeso Cymraeg Sir y Fflint

Swm cyllido:
£16,538
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir y Fflint
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Ysgol Pop-up Busnes

Swm cyllido:
£15,683
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Prosiectau Cydweithredu Cymru
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Roboteg yn y Gymuned

Swm cyllido:
£6,975
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Dyffryn Wysg
Cwblhau:
Thema:
5
Mesur:
19.2

Ysgolion Gilwern Addysg clwstwr

Swm cyllido:
£8,050
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Dyffryn Wysg
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Tirweddau Ffydd

Swm cyllido:
£58,000
Ardal:
Pen-y-bont ar Ogwr
Cwblhau:

AGORA

Swm cyllido:
£110,000
Ardal:
Conwy
Cwblhau:

Noddfa yn y môr

Swm cyllido:
£33,813
Ardal:
Bro Morgannwg
Cwblhau:

Dod ac Aros

Swm cyllido:
£83,478
Ardal:
Powys
Cwblhau:

Colabora

Swm cyllido:
£52,515
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Proseictau Rhyngdiriogaethol /Trawswladol
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

BLWYDDYN Y CHWEDLAU A’R MÔR

Swm cyllido:
£652
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Bro Morgannwg
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Cysylltiadau gwyrdd

Swm cyllido:
£16,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Merthyr Tudful
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

GŴYL GREFFTAU

Swm cyllido:
£10,542
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Bro Morgannwg
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Yr Hen Stablau

Swm cyllido:
£16,625
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Powys
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Nearly Wild Exploration

Swm cyllido:
£31,630
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Powys
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Y Ganolfan

Swm cyllido:
£128,000
Ardal:
Sir Gaerfyrddin
Cwblhau:

Nant Peris

Swm cyllido:
£69,680
Ardal:
Gwynedd
Cwblhau:

Canolfan Ogwen

Swm cyllido:
£79,665
Ardal:
Gwynedd
Cwblhau:

Morlun Porthcawl

Swm cyllido:
£78,000
Ardal:
Pen-y-bont ar Ogwr
Cwblhau:

Ffordd y Mor

Swm cyllido:
£135,300
Ardal:
Gwynedd
Cwblhau:

Parc Gwledig Margam

Swm cyllido:
£128,000
Ardal:
Castell-nedd Port Talbot
Cwblhau:

Siop a Caffe Cymunedol Rogiet

Swm cyllido:
£32,020
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Dyffryn Wysg
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Amplify: Trowch e Lan

Swm cyllido:
£4,489,543
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Castell-nedd Port Talbot
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Ehangu'r busnes

Swm cyllido:
£21,229
Ardal:
Sir Benfro
Cwblhau:

Offer newydd

Swm cyllido:
£49,934
Ardal:
Sir Gaerfyrddin
Cwblhau:

Ehangu

Swm cyllido:
£25,563
Ardal:
Conwy
Cwblhau:

Ehangu

Swm cyllido:
£44,012
Ardal:
Conwy
Cwblhau:

Moch Baker

Swm cyllido:
£17,774
Ardal:
Sir Gaerfyrddin
Cwblhau:

Y Ganolfan

Swm cyllido:
£128,000
Ardal:
Sir Gaerfyrddin
Cwblhau:

Y Gaer

Swm cyllido:
£400,000
Ardal:
Powys
Cwblhau:

Go Wild

Swm cyllido:
£84,000
Ardal:
Bro Morgannwg
Cwblhau:

Tirwedd Y Bobl

Swm cyllido:
£72,000
Ardal:
Caerffili
Cwblhau:

YETI

Swm cyllido:
£17,665
Ardal:
Torfaen
Cwblhau:

Llety Arall

Swm cyllido:
£128,000
Ardal:
Gwynedd
Cwblhau:

Siop Griffiths

Swm cyllido:
£122,945
Ardal:
Gwynedd
Cwblhau:

Storom Celf

Swm cyllido:
£84,316
Ardal:
Caerffili
Cwblhau:

Bws y Cwm

Swm cyllido:
£128,000
Ardal:
Castell-nedd Port Talbot
Cwblhau:

Swimnarberth

Swm cyllido:
£96,000
Ardal:
Sir Benfro
Cwblhau:

Tyfu'r Dyfodol

Swm cyllido:
£2,300,724
Ardal:
Sir Gaerfyrddin
Cwblhau:

CBC Muddy Care

Swm cyllido:
£64,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Powys
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Canolfan Bywyd Gwyllt Dyfi

Swm cyllido:
£168,940
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Powys
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Ffermio Cymysg

Swm cyllido:
£79,735
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Prosiectau Cydweithredu Cymru
Cwblhau:
Thema:
5
Mesur:
19.3

Cludiant Carbon Isel ym Mhowys

Swm cyllido:
£94,001
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Powys
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2

Coleg y Mynydd Du

Swm cyllido:
£53,352
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Powys
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

CIC Neyland

Swm cyllido:
£128,000
Ardal:
Sir Benfro
Cwblhau:

Blas Lleol

Swm cyllido:
£309,436
Ardal:
Caerffili
Cwblhau:

Prosiect Twf

Swm cyllido:
£5,000,000
Ardal:
Wrecsam
Cwblhau:

Cynllunio Eich Dyfodol

Swm cyllido:
£17,507
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2
Design Your Future

Dragon2

Swm cyllido:
£761,866
Ardal:
Sir Gaerfyrddin
Cwblhau:

Academi’r Dyfodol

Swm cyllido:
£51,107
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

grwpcoed.cymru

Swm cyllido:
£648,518
Ardal:
Powys
Cwblhau:

Camau Bach - Strata Florida

Swm cyllido:
£54,069
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Casglu ar gyfer Cenedl

Swm cyllido:
£14,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

PestSmart

Swm cyllido:
£997,596
Ardal:
Caerffili
Cwblhau: