Prosiectau

Gofalu ar adeg y Nadolig

Swm cyllido:
£3,300
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Castell-nedd Port Talbot
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Ailddychmygu llesiant

Swm cyllido:
£56,905
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Powys
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Knighton Community Hub

Swm cyllido:
£48,856
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Powys
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Cysylltu i Lesiant

Swm cyllido:
£50,776
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Merthyr Tudful
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

#cysylltiadaudiwylliannol

Swm cyllido:
£41,216
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Merthyr Tudful
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

heARTscape

Swm cyllido:
£76,810
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Powys
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

ANGO NAVIS - Dilyn y Ser

Swm cyllido:
£28,800
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Gwynedd
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.3

Neuaddau ar y Cyd

Swm cyllido:
£16,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Dyffryn Wysg
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2

Datblygu ein Pobl Ifanc

Swm cyllido:
£35,600
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Dyffryn Wysg
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Hwb Cymunedol Rossett

Swm cyllido:
£7,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Wrecsam
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Cludiant Ni

Swm cyllido:
£8,400
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir Ddinbych
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Ymgeisio am yr Awyr (Tywyll)

Swm cyllido:
£20,945
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Prosiectau Cydweithredu Cymru
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.3

Prosiect Peilot Lles Cymunedol

Swm cyllido:
£13,038
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Prosiectau Cydweithredu Cymru
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.3

Hwb Yr Orsedd

Swm cyllido:
£2,100
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Wrecsam
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Prosiect Dysgu Cymunedol Penycae

Swm cyllido:
£4,772
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Wrecsam
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Symud gyda Tedi

Swm cyllido:
£14,112
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Prosiectau Cydweithredu Cymru
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.3

Sioeau Gwledig Hiraethog

Swm cyllido:
£5,250
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Prosiectau Cydweithredu Cymru
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.3

Haen Ewro 2018 Hannover

Swm cyllido:
£4,230
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir y Fflint
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Haen Ewro 2018 Hannover

Swm cyllido:
£8,460
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Prosiectau Cydweithredu Cymru
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Estyniad prosiect rhwydwaith Ibeacon

Swm cyllido:
£5,657
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Prosiectau Cydweithredu Cymru
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Rhwydwaith Busnes yr Wyddgrug

Swm cyllido:
£16,652
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir y Fflint
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Hyfforddiant Sgiliau Gwledig

Swm cyllido:
£14,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir Ddinbych
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Prosiect Cydweithrediad Hiraethog

Swm cyllido:
£18,900
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir Ddinbych
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.3

Rhwydweithiau Gwybodaeth

Swm cyllido:
£7,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Wrecsam
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Rhwydweithiau Gwybodaeth

Swm cyllido:
£7,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir y Fflint
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Rhwydweithiau Gwybodaeth

Swm cyllido:
£70,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir Ddinbych
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Marchnad yn y Felin

Swm cyllido:
£5,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Abertawe
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

IoT a Byw Annibynnol

Swm cyllido:
£17,689
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Dyffryn Wysg
Cwblhau:
Thema:
5
Mesur:
19.2

Hen Eglwys Silian

Swm cyllido:
£7,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Maes Chwarae Talybont

Swm cyllido:
£6,774
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Dyma Ni

Swm cyllido:
£44,759
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Cynlluniau Lle Ceredigion

Swm cyllido:
£36,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Cofiwch y Bwlch

Swm cyllido:
£10,661
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Ar Dy Feic

Swm cyllido:
£56,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Pwer o'r Dwfn - cam 2

Swm cyllido:
£6,930
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Wrecsam
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2

Canolfan Ceiriog Adnewyddol

Swm cyllido:
£6,787
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Wrecsam
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2

Glasu Mynydd Helygain

Swm cyllido:
£7,070
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir y Fflint
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2

Rheoli Prosiectau Dŵr Ynni Bonwm

Swm cyllido:
£1,500
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir Ddinbych
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2

Dichonoldeb Gwresogi Ardal Wledig

Swm cyllido:
£31,780
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir y Fflint
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2

O Glo i haul

Swm cyllido:
£39,799
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Wrecsam
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2

Clwb Car Cymunedol Edeyrnion

Swm cyllido:
£55,762
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir Ddinbych
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2

Astudiaeth Dichonoldeb Ynni Bonwm

Swm cyllido:
£7,828
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir Ddinbych
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2

Hybiau Ynni Gogledd Sir y Fflint

Swm cyllido:
£12,811
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir y Fflint
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2

Ynni Lleol Sir Ddinbych

Swm cyllido:
£6,576
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir Ddinbych
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2

Cymunedau Electric

Swm cyllido:
£799
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Wrecsam
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2

Cymunedau Electric

Swm cyllido:
£799
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir y Fflint
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2

Cymunedau Electric

Swm cyllido:
£799
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir Ddinbych
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2

Croeso Cymraeg Sir y Fflint

Swm cyllido:
£16,538
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir y Fflint
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Ysgol Pop-up Busnes

Swm cyllido:
£15,683
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Prosiectau Cydweithredu Cymru
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Roboteg yn y Gymuned

Swm cyllido:
£6,975
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Dyffryn Wysg
Cwblhau:
Thema:
5
Mesur:
19.2

Ysgolion Gilwern Addysg clwstwr

Swm cyllido:
£8,050
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Dyffryn Wysg
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Colabora

Swm cyllido:
£52,515
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Proseictau Rhyngdiriogaethol /Trawswladol
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

BLWYDDYN Y CHWEDLAU A’R MÔR

Swm cyllido:
£652
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Bro Morgannwg
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Cysylltiadau gwyrdd

Swm cyllido:
£16,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Merthyr Tudful
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

GŴYL GREFFTAU

Swm cyllido:
£10,542
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Bro Morgannwg
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Yr Hen Stablau

Swm cyllido:
£16,625
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Powys
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Nearly Wild Exploration

Swm cyllido:
£31,630
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Powys
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Siop a Caffe Cymunedol Rogiet

Swm cyllido:
£32,020
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Dyffryn Wysg
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Amplify: Trowch e Lan

Swm cyllido:
£44,895
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Castell-nedd Port Talbot
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

CBC Muddy Care

Swm cyllido:
£64,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Powys
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Canolfan Bywyd Gwyllt Dyfi

Swm cyllido:
£168,940
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Powys
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.3

Ffermio Cymysg

Swm cyllido:
£79,735
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Prosiectau Cydweithredu Cymru
Cwblhau:
Thema:
5
Mesur:
19.3

Cludiant Carbon Isel ym Mhowys

Swm cyllido:
£94,001
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Powys
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2

Coleg y Mynydd Du

Swm cyllido:
£53,352
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Powys
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Cynllunio Eich Dyfodol

Swm cyllido:
£17,507
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2
Design Your Future

Academi’r Dyfodol

Swm cyllido:
£51,107
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Camau Bach - Strata Florida

Swm cyllido:
£54,069
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Casglu ar gyfer Cenedl

Swm cyllido:
£14,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Prosiect Solar a Batris

Swm cyllido:
£32,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Castell-nedd Port Talbot
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2

Egni Rural NPT

Swm cyllido:
£16,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Castell-nedd Port Talbot
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2

Ffair Wledig Conwy Wledig

Swm cyllido:
£2,668
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Conwy
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Coleg Llesiant Symudol

Swm cyllido:
£10,236
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir Benfro
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Menter Coed (Sir Benfro)

Swm cyllido:
£7,500
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir Benfro
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Datblygwr Prosiect Pobl Hŷn

Swm cyllido:
£14,900
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir Benfro
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

8 o Ni

Swm cyllido:
£4,600
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Conwy
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2
8-of-Us

Meinciau Steora

Swm cyllido:
£9,999
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Conwy
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2
Steora Benches

Sioeau Gwledig Hiraethog

Swm cyllido:
£10,500
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Conwy
Cwblhau:
Thema:
1, 3
Mesur:
19.3

Rhwydwaith Gwefru E-bikes

Swm cyllido:
£6,400
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Conwy
Cwblhau:
Thema:
1, 3
Mesur:
19.2

Clwb Dydd Nant Conwy

Swm cyllido:
£834
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Conwy
Cwblhau:
Thema:
5
Mesur:
19.2

Gardd Gymunedol Capelulo

Swm cyllido:
£4,400
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Conwy
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Hyfforddiant Pwll

Swm cyllido:
£1,500
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Torfaen
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Ty Coch Waterway Park

Swm cyllido:
£10,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Torfaen
Cwblhau:
Thema:
2, 3
Mesur:
19.2

Blorange SSSI Management Plan

Swm cyllido:
£10,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Torfaen
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Perllannoedd a Chi

Swm cyllido:
£8,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Torfaen
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Lleoliadau cymunedol digidol

Swm cyllido:
£17,160
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Bro Morgannwg
Cwblhau:
Thema:
1, 5
Mesur:
19.2

Gwasanaeth Bwyd Bont-faen

Swm cyllido:
£5,274
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Bro Morgannwg
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Beicio yn y Fro

Swm cyllido:
£800
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Bro Morgannwg
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Gŵyl Ffilmiau’r Fro

Swm cyllido:
£36,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Bro Morgannwg
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Gŵyl y Môr

Swm cyllido:
£24,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Bro Morgannwg
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Twt Beech

Swm cyllido:
£10,550
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Bro Morgannwg
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Ffiws - Gofod Gwneud

Swm cyllido:
£25,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Gwynedd
Cwblhau:
Thema:
2, 3
Mesur:
19.2

Cymunedau Taclus Conwy Wledig

Swm cyllido:
£14,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Conwy
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Llyfryn Ffit i Ffermio

Swm cyllido:
£5,143
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Conwy
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2
Fit For Farming

Snapdragons Gwledig

Swm cyllido:
£7,154
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Conwy
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Pasport Llanrwst

Swm cyllido:
£10,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Conwy
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Prosiect Taliadau Electroneg

Swm cyllido:
£1,720
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Conwy
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Canolfan Ddiwylliant Tairieithog

Swm cyllido:
£7,892
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Conwy
Cwblhau:
Thema:
1, 5
Mesur:
19.2

Ffermio Cymysg

Swm cyllido:
£23,197
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Gwynedd
Cwblhau:
Thema:
1, 2, 3, 5
Mesur:
19.3

Co-op caws

Swm cyllido:
£4,950
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Gwynedd
Cwblhau:
Thema:
1, 2
Mesur:
19.2

Cyd Ynni - Ynni Gogledd Cymru

Swm cyllido:
£34,970
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Gwynedd
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2

Ceir Cymunedol Trydanol

Swm cyllido:
£58,290
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Gwynedd
Cwblhau:
Thema:
3, 4
Mesur:
19.2

Data Gwynedd

Swm cyllido:
£12,200
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Gwynedd
Cwblhau:
Thema:
2, 5
Mesur:
19.2

Gwyliau Araf

Swm cyllido:
£4,750
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Gwynedd
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Cymunedau Cysylltiedig

Swm cyllido:
£12,500
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Prosiectau Cydweithredu Cymru
Cwblhau:
Thema:
5
Mesur:
19.3

Wi-Fi Wyddfa

Swm cyllido:
£36,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Gwynedd
Cwblhau:
Thema:
5
Mesur:
19.2

Strydoedd Unigryw

Swm cyllido:
£50,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Gwynedd
Cwblhau:
Thema:
1, 2
Mesur:
19.2

Agor Drysau’r Gegin

Swm cyllido:
£30,888
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Prosiectau Cydweithredu Cymru
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Digwyddiadau Cerddoriaeth

Swm cyllido:
£9,450
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Wrecsam
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Cynhyrchwyr Dros Dro

Swm cyllido:
£4,666
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir y Fflint
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Ynni Lleol CNPT

Swm cyllido:
£66,870
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Castell-nedd Port Talbot
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2

Cymoedd TIPical Valleys

Swm cyllido:
£146,762
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Merthyr Tudful
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2
Tipical Valleys

Gwarcheidwaid Cefn Gwlad

Swm cyllido:
£35,701
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Merthyr Tudful
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Cysylltu Pobl a Natur

Swm cyllido:
£59,931
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Merthyr Tudful
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Rhwydwaith Crefftau

Swm cyllido:
£288
Ardal:
Bro Morgannwg
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Tyfu Ysbryd Cymunedol

Swm cyllido:
£25,750
Ardal:
Bro Morgannwg
Cwblhau:
Thema:
2, 3
Mesur:
19.2

Gegin Fasnachol

Swm cyllido:
£556
Ardal:
Prosiectau Cydweithredu Cymru
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Rhwydwaith Trosedd Tirwedd

Swm cyllido:
£10,000
Ardal:
Proseictau Rhyngdiriogaethol /Trawswladol
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.3

Pori Cadwraethol

Swm cyllido:
£5,000
Ardal:
Torfaen
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Ar Garreg eich Drws

Swm cyllido:
£3,000
Ardal:
Torfaen
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Dyfodol Cambrian

Swm cyllido:
£90,344
Ardal:
Prosiectau Cydweithredu Cymru
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.3

Biosffer Dyfi

Swm cyllido:
£7,488
Ardal:
Powys
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.3

Wi-Fi Aberdaron

Swm cyllido:
£12,139
Ardal:
Gwynedd
Cwblhau:
Thema:
5
Mesur:
19.2

Hydro Crymlin

Swm cyllido:
£8,000
Ardal:
Caerffili
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2

Un Sir Gar

Swm cyllido:
£11,892
Ardal:
Sir Gaerfyrddin
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Cyngor Tref Cwmaman

Swm cyllido:
£7,819
Ardal:
Sir Gaerfyrddin
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Natur Wyllt

Swm cyllido:
£45,424
Ardal:
Dyffryn Wysg
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Cyfathrebu yn Gyntaf

Swm cyllido:
£32,000
Ardal:
Dyffryn Wysg
Cwblhau:
Thema:
5
Mesur:
19.2

Tintern Abbey Trail

Swm cyllido:
£16,080
Ardal:
Dyffryn Wysg
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Bica Byw

Swm cyllido:
£52,930
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Bwyd Dros Ben Aber

Swm cyllido:
£72,395
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Amethyst

Swm cyllido:
£37,826
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Yma i chi

Swm cyllido:
£52,500
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
5
Mesur:
19.2

Ynni Agored

Swm cyllido:
£62,610
Ardal:
Powys
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2

Rhannu Hanes Lleol

Swm cyllido:
£43,932
Ardal:
Sir Benfro
Cwblhau:
Thema:
5
Mesur:
19.2

Cogino Ewro

Swm cyllido:
£2,015
Ardal:
Dyffryn Wysg
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Celf Oasis

Swm cyllido:
£79,823
Ardal:
Powys
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

3,000 CC Dyma Ni!

Swm cyllido:
£1,920
Ardal:
Caerffili
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

BEACON Illume

Swm cyllido:
£78,000
Ardal:
Powys
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Beilu Du

Swm cyllido:
£37,430
Ardal:
Powys
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2
Beilu Du

Clwb Menter 5-9

Swm cyllido:
£13,200
Ardal:
Caerffili
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

CoedWeithio

Swm cyllido:
£83,449
Ardal:
Caerffili
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Cysyniad i'r Cwsmer

Swm cyllido:
£63,000
Ardal:
Prosiectau Cydweithredu Cymru
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Cywaith

Swm cyllido:
£32,000
Ardal:
Powys
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Ein Treftadaeth

Swm cyllido:
£20,000
Ardal:
Caerffili
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Ewch ir Bannau

Swm cyllido:
£113,334
Ardal:
Powys
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

From Black to Green

Swm cyllido:
£4,800
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Castell-nedd Port Talbot
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Grŵp Llwybr Poppit

Swm cyllido:
£14,999
Ardal:
Sir Benfro
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Gwefr Llawn

Swm cyllido:
£19,200
Ardal:
Dyffryn Wysg
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2
Fully Charged

Gweithio gyda Natur

Swm cyllido:
£100,000
Ardal:
Castell-nedd Port Talbot
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Gwenyn Digidol

Swm cyllido:
£23,763
Ardal:
Caerffili
Cwblhau:
Thema:
5
Mesur:
19.2

Gwiberod Gwych!

Swm cyllido:
£14,999
Ardal:
Sir Benfro
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Llif Llanw Pen-caer

Swm cyllido:
£93,600
Ardal:
Sir Benfro
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2

Mon Made

Swm cyllido:
£11,837
Ardal:
Ynys Môn
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Mon SAR

Swm cyllido:
£4,344
Ardal:
Ynys Môn
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

MontytraX

Swm cyllido:
£20,000
Ardal:
Powys
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Parc Lles Bronllys

Swm cyllido:
£173,672
Ardal:
Powys
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Parc Solar Mona

Swm cyllido:
£6,400
Ardal:
Ynys Môn
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2

Prosiect Dynamo

Swm cyllido:
£16,000
Ardal:
Sir Benfro
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2

Seren

Swm cyllido:
£45,952
Ardal:
Caerffili
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

SPAN Digidol

Swm cyllido:
£62,000
Ardal:
Sir Benfro
Cwblhau:
Thema:
5
Mesur:
19.2

Taith y Tramffordd

Swm cyllido:
£14,000
Ardal:
Caerffili
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

The Woolly Workshop

Swm cyllido:
£14,840
Ardal:
Sir Benfro
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Tirwedd Digidol

Swm cyllido:
£26,800
Ardal:
Caerffili
Cwblhau:
Thema:
5
Mesur:
19.2

Tirwedd y Comin

Swm cyllido:
£63,943
Ardal:
Prosiectau Cydweithredu Cymru
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.3

Treftadaeth Arloesol

Swm cyllido:
£53,945
Ardal:
Sir Benfro
Cwblhau:
Thema:
1, 3, 5
Mesur:
19.2

Trwy ein Llygaid ni

Swm cyllido:
£11,880
Ardal:
Caerffili
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Uwchsgilio

Swm cyllido:
£7,998
Ardal:
Caerffili
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Wood Lab Pren

Swm cyllido:
£34,320
Ardal:
Caerffili
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Y Prosiect Gwenyn

Swm cyllido:
£11,766
Ardal:
Prosiectau Cydweithredu Cymru
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.3

Ymchwil sylfaenol

Swm cyllido:
£9,380
Ardal:
Dyffryn Wysg
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Trefi Wi-Fi

Swm cyllido:
£101,499
Ardal:
Sir Gaerfyrddin
Cwblhau:
Thema:
5
Mesur:
19.2

Siarter Iaith

Swm cyllido:
£45,577
Ardal:
Sir Gaerfyrddin
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Arsyllfa : Observatory

Swm cyllido:
£148,611
Ardal:
Sir Gaerfyrddin
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Project Iechyd

Swm cyllido:
£13,673
Ardal:
Bro Morgannwg
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Arlwyo Ysgol y Fro

Swm cyllido:
£12,000
Ardal:
Bro Morgannwg
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Dathlu St Illtyd

Swm cyllido:
£890
Ardal:
Bro Morgannwg
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Busnes i Fusnes

Swm cyllido:
£639
Ardal:
Bro Morgannwg
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Welsh Biochar

Swm cyllido:
£13,400
Ardal:
Powys
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Awyr Dywyll

Swm cyllido:
£14,320
Ardal:
Ynys Môn
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Addewid Cyflogwr

Swm cyllido:
£26,076
Ardal:
Wrecsam
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Adnabod Gorsgoch

Swm cyllido:
£10,278
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Amser i Fentro

Swm cyllido:
£29,000
Ardal:
Gwynedd
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Bach a Sych

Swm cyllido:
£3,960
Ardal:
Gwynedd
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2

Be Nesa Llyn

Swm cyllido:
£1,250
Ardal:
Gwynedd
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Biosffer Dyfi

Swm cyllido:
£7,488
Ardal:
Gwynedd
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.3

BRO-cast

Swm cyllido:
£16,500
Ardal:
Gwynedd
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Buddsoddi Pen Llyn

Swm cyllido:
£12,160
Ardal:
Gwynedd
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Bws Arfordir Llyn

Swm cyllido:
£4,900
Ardal:
Gwynedd
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Byw a Bod Digidol

Swm cyllido:
£16,000
Ardal:
Prosiectau Cydweithredu Cymru
Cwblhau:
Thema:
5
Mesur:
19.3

Byw a Bod Perfformio

Swm cyllido:
£14,800
Ardal:
Prosiectau Cydweithredu Cymru
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Canolfan Llys Owain

Swm cyllido:
£3,500
Ardal:
Sir Ddinbych
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Ceredigidol

Swm cyllido:
£28,475
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
5
Mesur:
19.2

Coedardd Ucheldirol

Swm cyllido:
£8,000
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Conwy Fyw

Swm cyllido:
£10,000
Ardal:
Conwy
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Creu Gofod

Swm cyllido:
£24,000
Ardal:
Ynys Môn
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Cyd Ynni

Swm cyllido:
£15,000
Ardal:
Gwynedd
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2

Cylchdaith Carneddau

Swm cyllido:
£2,000
Ardal:
Prosiectau Cydweithredu Cymru
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.3

Cymunedau Caredig

Swm cyllido:
£81,656
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Cymunedau Trydan

Swm cyllido:
£2,397
Ardal:
Prosiectau Cydweithredu Cymru
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2

Cysawd Eryri

Swm cyllido:
£8,000
Ardal:
Gwynedd
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

DAISY

Swm cyllido:
£9,556
Ardal:
Ynys Môn
Cwblhau:
Thema:
5
Mesur:
19.2

Data Aberdaron

Swm cyllido:
£8,000
Ardal:
Gwynedd
Cwblhau:
Thema:
5
Mesur:
19.2

Dementia

Swm cyllido:
£5,000
Ardal:
Gwynedd
Cwblhau:
Thema:
5
Mesur:
19.2
Dementia

Deorfa Eryri

Swm cyllido:
£1,413
Ardal:
Conwy
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Dewin Ynni

Swm cyllido:
£12,000
Ardal:
Gwynedd
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2

Dysgu am Goed

Swm cyllido:
£22,409
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Egni Bro

Swm cyllido:
£15,700
Ardal:
Gwynedd
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2

Ffit Bit Gwartheg

Swm cyllido:
£12,400
Ardal:
Gwynedd
Cwblhau:
Thema:
5
Mesur:
19.2

Gorau Gogledd Cymru

Swm cyllido:
£10,185
Ardal:
Prosiectau Cydweithredu Cymru
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.3

Gwastraff Swmpus

Swm cyllido:
£2,400
Ardal:
Gwynedd
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Gweithdy Gorau Mon

Swm cyllido:
£1,200
Ardal:
Ynys Môn
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Gwellar Olygfa

Swm cyllido:
£5,600
Ardal:
Wrecsam
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Gwerth yn y Wlad

Swm cyllido:
£26,000
Ardal:
Gwynedd
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Gwobrau Cymraeg

Swm cyllido:
£7,000
Ardal:
Gwynedd
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Helfa fwyd

Swm cyllido:
£10,000
Ardal:
Ynys Môn
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Hen Linell Bell

Swm cyllido:
£54,151
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Hoppa Harlech

Swm cyllido:
£24,750
Ardal:
Gwynedd
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Hydroponeg

Swm cyllido:
£6,400
Ardal:
Gwynedd
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

IndyCube Porthmadog

Swm cyllido:
£40,022
Ardal:
Gwynedd
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Llefydd Llonydd

Swm cyllido:
£5,000
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Madam Wen

Swm cyllido:
£3,600
Ardal:
Ynys Môn
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Man Gwyn Teledu

Swm cyllido:
£11,200
Ardal:
Ynys Môn
Cwblhau:
Thema:
5
Mesur:
19.2

O Glust i Glust

Swm cyllido:
£1,000
Ardal:
Gwynedd
Cwblhau:
Thema:
5
Mesur:
19.2

Pecyn Siop dros dro

Swm cyllido:
£12,000
Ardal:
Ynys Môn
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Peilot Siop Dros Dro

Swm cyllido:
£5,250
Ardal:
Sir Ddinbych
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Pentrefi digidol

Swm cyllido:
£6,400
Ardal:
Ynys Môn
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Pori Manwl

Swm cyllido:
£8,059
Ardal:
Gwynedd
Cwblhau:
Thema:
5
Mesur:
19.2

Presgripsiwn Gwyrdd

Swm cyllido:
£7,500
Ardal:
Gwynedd
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2