Welsh Government
menu
 • Sgrin Cymru
  View Showreel
 • Gower coastline, South West Wales
  Lleoliadau Arfordirol Syfrdanol
  Read more
 • Parc Cenedlaethol Eryri, Gogledd Cymru
  Tirweddau Mynyddoedd Arwrol
  Read more
 • Ffilmio yng Nghymru
  Read more

 

Mae Sgrin Cymru’n annog cynyrchiadau Ffilm a Theledu i ddefnyddio lleoliadau, criw a chyfleusterau ledled Cymru.

Mae Sgrin Cymru, sy’n rhan o dîm sector Diwydiannau Creadigol Llywodraeth Cymru, yn rhoi cymorth ymarferol i fuddsoddiad mewnol a chynyrchiadau, yn sicrhau'r gwariant mwyaf bosib yn economi Cymru.

Twitter

Twitter

Dilynwch ni ar Twitter am newyddion y ffilmiau a chynyrchiadau teledu diweddaraf yn ogystal ag lleoliadau trwy Gymru.

Dilynwch ni ar Twitter

Lleoliad

Lleolir Cymru ar lannau Gorllewinol Prydain, ac y mae’n cynnwys 3 Parc Cenedlaethol, 5 Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol a phoblogaeth o 3 Miliwn yn unig! Mae ganddi dreftadaeth a diwylliant cyfoethog, 2 iaith, dros 400 o gestyll a thirwedd sy’n cynnig cyfoeth o leoliadau prydferth, dirgel a byt

Newyddion a Chyhoeddiadau

News & Announcements