Rhai o gynhyrchiadau sydd wedi derbyn cymorth gan Sgrin Cymru yn y blynyddoedd diweddar.

View Showreel

Criw BBC Cymru'n ffilmio ym Mae Caerdydd.

Criw BBC Cymru'n ffilmio ym Mae Caerdydd.

Ewch i’r dolenni canlynol am fwy o wybodaeth ar elfennau penodol yn ymwneud â COVID-19:

*****

Mae gan Gaerdydd Creadigol hefyd rhai dolennau defnyddiol a gwybodaeth i gefnogi, hysbysu a chyfarwyddo’r gymuned greadigol yng Nghaerdydd, er mwyn cefnogi’ch gwaith yn ystod yr amser heriol yma.

 

*****

Mae Sgrin Cymru’n annog cynyrchiadau Ffilm a Theledu i ddefnyddio lleoliadau, criw a chyfleusterau ledled Cymru.

Mae Sgrin Cymru, sy’n rhan o dîm sector Diwydiannau Creadigol Llywodraeth Cymru, yn rhoi cymorth ymarferol i fuddsoddiad mewnol a chynyrchiadau, yn sicrhau'r gwariant mwyaf bosib yn economi Cymru.


BBC studios
Sut gallwn Helpu

Darganfyddwch sut gallwn helpu’ch Cynhyrchiad

Ariannu a Chymorth
Ariannu a Chymorth

Cefnogaeth ychwanegol ar gael yng Nghymru

Chwilio am griw
Chwilio am griw

Dewch o hyd i griw ar ein cronfa ddata

Dyffryn
Cofrestru

Sut i gofrestru'ch eiddo ar ein cronfa ddata.

Old manor house
Chwilio am Leoliadau

Darganfyddwch leoliad ar ein Cronfa ddata

Saethwyd yng Nghymru
Saethwyd yng Nghymru

Rhai o brif gynyrchiadau saethwyd yng Nghymru


Twitter

Dilynwch ni ar Twitter am newyddion y ffilmiau a chynyrchiadau teledu diweddaraf yn ogystal ag lleoliadau trwy Gymru.


Map Ffilm a Theledu
Lleoliad

Lleolir Cymru ar lannau Gorllewinol Prydain, ac y mae’n cynnwys 3 Parc Cenedlaethol, 5 Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol a phoblogaeth o 3 Miliwn yn unig! Mae ganddi dreftadaeth a diwylliant cyfoethog, 2 iaith, dros 400 o gestyll a thirwedd sy’n cynnig cyfoeth o leoliadau prydferth, dirgel a byt.

Sky's Christmas Eve Special - Roald and Beatrix- Set To Showcase ‘Best of Creative Wales'
Described as a ‘magical festive adventure’, Roald & Beatrix: The Tail of the Curious Mouse is…
Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi bod Great Point yn cymryd awenau Seren Stiwdios
Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau heddiw bod Great Point, y busnes buddsoddi yn y cyfryngau,…
Welsh Government announces Great Point to take over Seren Stiwdios
Welsh Government has today confirmed that the media investment business, Great Point has entered…
Cynyrchiadau uchel eu proffil yn edrych ymlaen at weithio yng Nghymru unwaith eto
Bydd camerâu’n dechrau ffilmio yng Nghymru unwaith eto, wrth i waith ar gynyrchiadau uchel eu…