Rhai o gynhyrchiadau sydd wedi derbyn cymorth gan Sgrin Cymru yn y blynyddoedd diweddar.

View Showreel

Criw BBC Cymru'n ffilmio ym Mae Caerdydd.

Criw BBC Cymru'n ffilmio ym Mae Caerdydd.

Mae Sgrin Cymru’n annog cynyrchiadau Ffilm a Theledu i ddefnyddio lleoliadau, criw a chyfleusterau ledled Cymru.

Mae Sgrin Cymru, sy’n rhan o dîm sector Diwydiannau Creadigol Llywodraeth Cymru, yn rhoi cymorth ymarferol i fuddsoddiad mewnol a chynyrchiadau, yn sicrhau'r gwariant mwyaf bosib yn economi Cymru.Twitter

Dilynwch ni ar Twitter am newyddion y ffilmiau a chynyrchiadau teledu diweddaraf yn ogystal ag lleoliadau trwy Gymru.


Blwyddyn fawr i gynhyrchu ffilm a theledu yng Nghymru
Mae Sex Education, gafodd ei ddangos gyntaf ar Netflix yr wythnos ddiwethaf, yn un o nifer o…
Y camerâu'n troi ar gyfer y peth mawr nesa' yng Nghymru
  Mae Llywodraeth Cymru ar y cyd â Diverse Cymru yn cynnal digwyddiad ar 20 Tachwedd i ddangos i…
Nawdd Llywodraeth Cymru i Vox Pictures i wneud ail gyfres o 'Un Bore Mercher'
Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi £300,000 i Vox Pictures i greu ail gyfres o'r ddrama hynod…
Y ddrama ddiweddaraf i'w dangos ar Channel 4 wedi'i gwneud yng Nghymru
Kiri yw'r ddrama ddiweddaraf gan yr awdur o fri, Jack Thorne. Mae ei waith blaenorol yn cynnwys…