Rhai o gynhyrchiadau sydd wedi derbyn cymorth gan Sgrin Cymru yn y blynyddoedd diweddar.

View Showreel

Criw BBC Cymru'n ffilmio ym Mae Caerdydd.

Criw BBC Cymru'n ffilmio ym Mae Caerdydd.

Mae Sgrin Cymru’n annog cynyrchiadau Ffilm a Theledu i ddefnyddio lleoliadau, criw a chyfleusterau ledled Cymru.

Mae Sgrin Cymru, sy’n rhan o dîm sector Diwydiannau Creadigol Llywodraeth Cymru, yn rhoi cymorth ymarferol i fuddsoddiad mewnol a chynyrchiadau, yn sicrhau'r gwariant mwyaf bosib yn economi Cymru.Twitter

Dilynwch ni ar Twitter am newyddion y ffilmiau a chynyrchiadau teledu diweddaraf yn ogystal ag lleoliadau trwy Gymru.