Llety

Mae gan safle Croeso Cymru gyfoeth o wybodaeth llety ledled Cymru, os ydych ynau’n chwilio am westai neu fflatiau wedi eu gwasanaethu.

Gallwch chwilio am lety sydd ar gael drwy ddefnyddio’r ddolen isod.

Cysylltwch â Sgrin Cymru am gyngor neu wybodaeth bellach am lety yng Nghymru neu unrhyw ddigwyddiad mawr gall amharu ar eich cynhyrchiad.