Sgiliau a Hyfforddiant

Sgil Cymru 
Y darparwr hyfforddiant newydd i’r Prentisiaeth mewn Cyfryngau Digidol a Chreadigol yng Nhgymru yw Sgil Cymru.  Wedi ei leoli yn Pinewood Studio Cymru yng Nghaerdydd, mae gan y tîm bron i 75 mlynedd o brofiad cyfunol yn y cyfryngau a hyfforddiant.

Pinewood Studio Cymru
Heol Gwynllŵg 
Tredelerch
Caerdydd
CF3 2GH


07843 779 870
help@sgilcymru.com   


Ffilm Cymru

Mae cynllun ‘Troed yn y Drws’ yn cynnig cyfleoedd i sbarduno gyrfaoedd creadigol, darganfod a chreu cyfleoedd lleol i ddysgu a datblygu sgiliau gwerthfawr fel gwaith saer coed, gwisgoedd a gwallt a cholur ar set cynyrchiadau ffilm a theledu yng Nghymru. Mae’r mathau o sgiliau a swyddogaethau hyn nid yn unig yn bodoli yn ffilm a theledu, ond hefyd yn y diwydiannau creadigol ehangach a thu hwnt.

Gweler eu Gwefan am fanylion cyswllt a gwybodaeth bellach.


It's My Shout

Mae 'It’s My Shout' yn gynllun hyfforddi, sydd wedi’i leoli yng Nghymru, ac sy’n darparu hyfforddiant i bobl o bob oed a hoffai gael profiad yn y byd Ffilm.

Gweler eu gwefan am fanylion cyswllt a gwybodaeth bellach.


Screen Alliance Wales

Mae Screen Alliance Wales yn gwmni dyngarol unigol a grëwyd gan Bad Wolf gan fod sylfaenwyr y cwmni yn cydnabod bod Cymru angen asiantaeth i addysgu, hyfforddi a hyrwyddo criwiau teledu ac adeiladu rhwydwaith gynhyrchu barhaol ledled Cymru. 

Gweler eu gwefan am fanylion cyswllt a gwybodaeth bellach.


BAFTA Cymru 
Mae'n rhan hanfodol o genhadaeth BAFTA Cymru i gefnogi talent yng nghymuned greadigol Cymru. Bob blwyddyn rydym yn cynnal amrywiaeth ar fentrau gyda'r nod o feithrin ac annog talent Cymru i ffynnu.

Hannah Raybould - Cyfarwyddwr
Canolfan Celfyddydau Chapter
Ffordd y Farchnad
Treganna
Caerdydd
CF5 1QE

029 2022 3898  
HannahR@bafta.org     


BECTU  
Undeb llafur cyfryngau ac adloniant y DU; sy’n cynnwys sectorau darlledu, ffilm, cynhyrchu annibynnol, theatr a’r celfyddydau, digwyddiadau byw, hamdden a chyfryngau digidol. Mae cyrsiau datblygu gyrfa sydd ar gael trwy BECTU yn cael eu cynnig ar gost isel. Mae’r rhaglen yn ystyried gofynion hyfforddiant wedi adnabod gan ein haelodau er bod rhan fwyaf o’r cyrsiau ar ein rhestr yn agored i’n haelodau a phobl sydd ddim yn aelodau.

David Donovan – Swyddog Cenedlaethol
Unite House
1 Heol y Gadeirlan
Caerdydd
CF11 9SD

029 2066 6557
ddonovan@bectu.org.uk


CULT Cymru  
Mae CULT Cymru yn darparu hyfforddiant, cyngor a chefnogaeth i bobl yn y diwydiannau creadigol yng Nghymru.

Siân Gale
Ystafell W0007 
Ty Oldfield 
Heol Llantrisant 
Llandaf 
Caerdydd 
CF5 2YQ

029 2055 4601
sian@bectu.org.uk


ScreenSkills
Corff sgiliau diwydiannol y Diwydiannau Creadigol. Mae’n cydweithio dros ffilm, radio, ffasiwn a thecstilau, animeiddio, gemau, effeithiau gweledol, argraffu, hysbysebu a chyfathrebu marchnata. Mae’n cydweithio á'r Diwydiannau Creadigol i ddatblygu sgiliau a thalent, yn cefnogi cynhyrchedd a chyflogaeth.

94 Euston Street
London
NW1 2HA


info@screenskills.com