canolbarth Cymru

Picture of Mid Wales

gogledd Cymru

Picture of North Wales

de ddwyrain Cymru

Picture of South East Wales

de orllewin Cymru

Picture of South West Wales

Lleoliadau

Mae gan Gymru amrywiaeth eang o leoliadau i gynnig cynyrchiadau ffilm a theledu, yn amrywio o fynyddoedd epig , arfordir syfrdanol, tirwedd ddiwydiannol , bythynnod anghysbell, cestyll hanesyddol, i swyddfeydd cyfoes. Gallwch ynau edrych drwy’n cronfa ddata lleoliadau neu gysylltu â ni’n uniongyrchol er mwyn adael i ni wybod eich gofynion.

Old manor house
Chwilio am Leoliadau

Darganfyddwch leoliad ar ein Cronfa ddata

Map of Wales
Rhanbarthau Cymru

Mae'na Ranbarthau yng Nghymru

Red Bus in city center
Cymru'n efelychu lleoliad arall

Enghreifftiau o Gymru'n cael ei efelychu fel llefydd eraill

Old building being used for filming
Safleoedd Treftadaeth

Adeiladau a safleoedd treftadaeth yng Nghymru

Studio space being used for filming
Gofod stiwdio ac adeiladu

Manylion stiwdio a gofod adeiladu arall yng Nghymru

Map of Wales with pins on famous filming locations
Map Ffilm a Theledu

Map rhyngweithiol yn dynodi ardaloedd ffilmio yng Nghymru