canolbarth Cymru

Picture of Mid Wales

gogledd Cymru

Picture of North Wales

de ddwyrain Cymru

Picture of South East Wales

de orllewin Cymru

Picture of South West Wales

Lleoliadau

Mae gan Gymru amrywiaeth eang o leoliadau i gynnig cynyrchiadau ffilm a theledu, yn amrywio o fynyddoedd epig , arfordir syfrdanol, tirwedd ddiwydiannol , bythynnod anghysbell, cestyll hanesyddol, i swyddfeydd cyfoes. Gallwch ynau edrych drwy’n cronfa ddata lleoliadau neu gysylltu â ni’n uniongyrchol er mwyn adael i ni wybod eich gofynion.

Old manor house
Search for Locations

Find a location on our database

Map of Wales
Regions of Wales

About the regions of Wales

Red Bus in city center
Wales as other locations

Examples of Wales doubling for other places

Old building being used for filming
Heritage Sites

Heritage buildings and sites in Wales

Studio space being used for filming
Studio and Build Space

Details of studio and other build space in Wales

Map of Wales with pins on famous filming locations
Film and TV Map

An interactive map highlighting filming areas in Wales