Gofod stiwdio ac adeiladu

Stiwdios Wolf Cymru, Caerdydd

Cyfleuster newydd diweddaraf yn agos i ganol Caerdydd gyda 5 llwyfan rhwng 14,000 troedfedd sgwâr i 50,000 troedfedd sgwâr gydag uchder rhwng 30-58 troedfedd..

Yn gartref ar hyn o bryd i Bad Wolf (y cwmni cynhyrchu wedi ei sefydlu gan Julie Gardner a Jane Tranter) i’w llechen o ddramâu Teledu Proffil Uchel. Gall rhan o ofod llwyfan bod ar gael i gynyrchiadau eraill.


Stiwdio Pinewood Cymru, Wentloog, Caerdydd

Mae stiwdio Pinewood yng Nghaerdydd ar agor ac y mae’n cynnig gofod saethu o 70,000 troedfedd sgwâr, (yn cynnwys 2 llwyfan 20,000 troedfedd sgwâr), gofod saethu ychwanegol o 30,000 troedfedd sgwâr, 70,000 troedfedd sgwâr o ofod cynhyrchu cymysg, yn cynnwys llety cynhyrchu, swyddfeydd cyfoes hyblyg a mwynderau.

Gweler manylion ychwanegol ar eu gwefan.


BBC Cymru ym Mhorth y Rhath, Bae Caerdydd

Porth y Rhath ydy canolfan gyfoes rhagoriaeth drama’r BBC, agorwyd ym Medi 2011.

Mae’n gartref parhaol rŵan i ddramâu BBC fel Casualty, Pobol y Cwm, Doctor Who a chynyrchiadau eraill i’w saethu yn y dyfodol. Lleolir ym Mhorth Teigr, Bae Caerdydd ac y mae’r cyfleuster 175,000 troedfedd sgwâr yn cynnwys naw stiwdio sydd cymaint â thri maes pêl-droed mewn hyd


Stiwdios Dragon

Mae Stiwdios Rhyngwladol Dragon yn ganolfan o stiwdios ffilm a theledu yn Llanilid tua 5 milltir o Ben-y-bont, 14 milltir o Gaerdydd.

Mae’n cynnwys pedwar llwyfan, gyda maint rhwng 10,000 troedfedd sgwâr ac 20,000 troedfedd sgwâr. Mae gan bob llwyfan wal uchel goncrit ac uchder o 10.30 metr (33.8 troedfedd) i’r to.  Lleolir y llwyfannau ar safle enfawr sy’n cynnwys maes parcio a safle allanol gydag wyneb o thua 5 erw(2 hectar). Mae gan bob llwyfan bloc swyddfa gyda 2 llawr.


Gofodau adeiladu eraill

Mae gan Gymru hefyd treftadaeth ddiwydiannol sy’n gallu darparu casgliad o ofod adeiladu hen ffatrïoedd a safleoedd diwydiannol.

Mae Bay Studios yn gyn ffatri darnau ceir ar gyrion Abertawe, sy’n cynnig safle 265,000 troedfedd sgwâr lle ffilmiwyd dramâu Teledu fel Da Vinci's Demons a The Collection yn y blynyddoedd diweddar.

Mae DRESD ym Mro Morgannwg yn cynnig awyrendy awyrennau gyda phedwar gofod ffilmio, amlbwrpas a gweithle eang. Mae’n hefyd yn cynnig 49,000 troedfedd sgwâr o ofod mewnol yn ogystal â 144,000 troedfedd sgwâr ychwanegol o safleoedd ffilmio allanol , yn darparu i amrywiaeth o gynyrchiadau.

Mae gwasanaeth cronfa ddata eiddo Llywodraeth Cymru’n rhad ac am ddim a hefyd yn galluogi chwi chwilio am dir neu eiddo masnachol i’w rhentu neu brynu yng Nghymru.

Cysylltwch yn uniongyrchol â Sgrin Cymru am wybodaeth gofodau adeiladu eraill yng Nghymru.

icon