Gofod stiwdio ac adeiladu

Mae nifer o opsiynau stiwdio wedi cael eu sefydlu yn Ne Cymru (Nodir y prif rai isod) yn ogystal ag amrywiaeth o safleoedd diwydiannol segur mawr ledled Cymru y gallai cael eu haddasu fel gofod adeiladu. Os ydych eisiau wybodaeth bellach ar y gofodau yma neu am ffilmio yng Nghymru cysylltwch â:


Penny Skuse - Sgrin Cymru (Swyddfa’r De)
(t): +44 (0) 7816 452096
(e): Penny.Skuse@gov.wales


Stiwdios Wolf Cymru, Caerdydd

Cyfleuster newydd diweddaraf yn agos i ganol Caerdydd gyda 5 llwyfan rhwng 14,000 troedfedd sgwâr i 50,000 troedfedd sgwâr gydag uchder rhwng 30-58 troedfedd..

Yn gartref ar hyn o bryd i Bad Wolf (y cwmni cynhyrchu wedi ei sefydlu gan Julie Gardner a Jane Tranter) i’w llechen o ddramâu Teledu Proffil Uchel. Gall rhan o ofod llwyfan bod ar gael i gynyrchiadau eraill.


Seren Stiwdio Wales, Caerdydd (Pinewood Studio Wales yn gynt)

Mae’r adeilad yn cynnwys 4 llwyfan 2 x 20,000 tr sg 1 x 18,000 tr sg ac 1 x 16,000 tr sg, gweithdai a storfa celfi. Mae nha ddigonedd o ofod swyddfa a pharcio, a thenantiaid ar y safle’n cynnwys Movietech Cymru, Cyfleusterau gan ADF (Cerbydau Cynhyrchiad) ), Lubas Medical, Oh So Small (short and tall actors agency), Alpha Grip a Real SFX.


Stiwdios Dragon

Mae Stiwdios Rhyngwladol Dragon yn ganolfan o stiwdios ffilm a theledu yn Llanilid tua 5 milltir o Ben-y-bont, 14 milltir o Gaerdydd.

Mae’n cynnwys pedwar llwyfan, gyda maint rhwng 10,000 troedfedd sgwâr ac 20,000 troedfedd sgwâr. Mae gan bob llwyfan wal uchel goncrit ac uchder o 10.30 metr (33.8 troedfedd) i’r to.  Lleolir y llwyfannau ar safle enfawr sy’n cynnwys maes parcio a safle allanol gydag wyneb o thua 5 erw(2 hectar). Mae gan bob llwyfan bloc swyddfa gyda 2 llawr.


Gofodau adeiladu eraill

Mae gan Gymru hefyd treftadaeth ddiwydiannol sy’n gallu darparu casgliad o ofod adeiladu hen ffatrïoedd a safleoedd diwydiannol.

Mae Bay Studios yn gyn ffatri darnau ceir ar gyrion Abertawe, sy’n cynnig safle 265,000 troedfedd sgwâr lle ffilmiwyd dramâu Teledu fel Da Vinci's Demons a The Collection yn y blynyddoedd diweddar.

Mae gwasanaeth cronfa ddata eiddo Llywodraeth Cymru’n rhad ac am ddim a hefyd yn galluogi chwi chwilio am dir neu eiddo masnachol i’w rhentu neu brynu yng Nghymru.

Cysylltwch yn uniongyrchol â Sgrin Cymru am wybodaeth gofodau adeiladu eraill yng Nghymru.

icon