Map Ffilm a Theledu

Dilynwch hoel traed Angelina Jolie neu Russell Crowe, wrth ymweld â'r union leoliadau lle ffilmiwyd prif gynyrchiadau yng Nghymru. Cliciwch ar bin map am ragor o wybodaeth o be ffilmiwyd yna.

Goleudy Ynys Lawd

Take Down - Poster

Take Down

2015

Take Down

Mae myfyrwyr mewn ysgol i ddisgyblion cyfoethog gwrthryfelgar yn delio efo materion yn ystod sefyllfa gwystl bygythiol gan grŵp o droseddwyr. Prif leoliad oedd goleudy Ynys Lawd ar Ynys Môn ond defnyddiwyd lleoliadau hefyd o gwmpas Caerdydd.

View more - Take Down

Ynys Llanddwyn

Demi Moore

Half Light

2006

Half Light

Cafodd Ynys Llanddwyn, ynys fechan oddi ar arfordir gorllewinol Ynys Môn, ei defnyddio fel lleoliad ffilmio yn ffilm arswyd ramantus Demi Moore, Half Light.  Cafodd Tŵr Mawr ei ddefnyddio fel goleudy sy’n chwarae rhan amlwg yn y ffilm. Defnyddiwyd CGI i greu effaith golau go iawn ar dop y goleudy.  Roedd y golygfeydd yn y pentref wedi’u ffilmio ym Mhorthdinllaen. 

View more - Half Light

Llanberis

The Inn of the Sixth Happiness

1958

The Inn of the Sixth Happiness

Ffilmiwyd golygfeydd o gwmpas Nantmor ger Beddgelert. Y plac sy'n dathlu'r ffilm oedd yr un cyntaf yn y gyfres o blaciau clodfori lleoliadau ffilm a theledu ar draws Gogledd Cymru. Dadorchuddiwyd y plac gan Burt Kwouk ar Fai 28ain 2004 sydd i'w weld tu allan i'r siop crefftau coed ym Meddgelert.

View more - The Inn of the Sixth Happiness

Blaenau Ffestiniog

World War Z - Poster

World War Z

2013

World War Z

Digwyddod ffotograffiaeth yr 2il uned ym Mlaenau Ffestiniog, oedd yn cael ei ddefnyddio fel ‘cyrion Caerdydd’ yn yr olygfa ble y mae Brad Pitt yn mynd i labordy Sefydliad Iechyd y Byd wedi iddo gael damwain awyren yn y cymoedd cyfagos.

View more - World War Z

Llandecwyn

Retreat Poster

Retreat

2011

Retreat

Fel lleoliad yn lle arfordir gorllewinol yr Alban, mae rhan fwyaf o olygfeydd tu allan y ffilm  wedi’u ffilmio yn Llandecwyn ac ar amrywiol draethau ym Mhen Llŷn. 

View more - Retreat

Portmeirion

Prisoner - Poster

The Prisoner

1967

The Prisoner

Mae pentref ‘ffug’ Portmeirion yng Ngwynedd wedi’i ddefnyddio gan nifer o ffilmiau a rhaglenni teledu, yr amlycaf oedd lleoliad ‘Y Pentref’ yn y sioe deledu yn y 60au, The Prisoner, gyda Patrick McGoohan

View more - The Prisoner

Cei Newydd

The Edge of Love - Poster

The Edge of Love

2008

The Edge of Love

Wedi’i gyfarwyddo gan John Maybury, mae’r ffilm yn seiliedig yn fras ar ddigwyddiadau a phobl go iawn.  Gyda Matthew Rhys fel y bardd Dylan Thomas, Keira Knightley fel Vera Phillips a Sienna Miller fel Caitlin MacNamara. Defnyddiwyd lleoliadau yn Llanbedr Pont Steffan, Dinbych-y-pysgod, Cei Newydd a Rheilffordd Stêm Gwili. 

View more - The Edge of Love

Penbryn

Porthgain

Their Finest Portrait - Movie poster

Their Finest

2016

Their Finest

Comedi adeg rhyfel ffilmiwyd rhan helaeth yng Nghymru, wedi ei ariannu gan Gyllideb Buddsoddi yn y Cyfryngau Llywodraeth Cymru ochr yn ochr â Ffilmiau BBC a Grŵp Pinewood. Chwaraeodd Sgrin Cymru rôl allweddol mewn cael o hyd i leoliadau perffaith ac mewn cynnal nifer o ragchwiliadau cyn i ffilmio cychwyn. Y lleoliadau yn ne Orllewin Cymru sy’n amlygu yw Neuadd Dref Abertawe - sy’n dyblu fel Y Weinyddiaeth Gwybodaeth a Whitehall - ochr yn ochr â nifer o leoliadau yn Sir Benfro yn cynnwys Dyffryn Trecŵn, Freshwater West, Harbwr Porthgain, Sinema Palas Hwlffordd, a’r Cresselly Arms yng Nghei Cresswell.

View more - Their Finest

Dewi Sant

The Hollow Crown - Poster

The Hollow Crown: Richard II

2012

The Hollow Crown: Richard II

Seliwyd ar ddrama William Shakespeare o’r un enw comisiynwyd gan BBC Dau o dan deitl y gyfres The Hollow Crown. Enillodd Ben Whishaw sy’n serennu fel Rhisiart II Lloegr wobr brif actor BAFTA 2013.  Saethwyd yn gyfan gwbl ar leoliad, yn cynnwys Cadeirlan Tŷ Ddewi a Chastell Penfro.

View more - The Hollow Crown: Richard II

Freshwater West Beach

Their Finest Portrait - Movie poster

Their Finest

2016

Their Finest

Comedi adeg rhyfel ffilmiwyd rhan helaeth yng Nghymru, wedi ei ariannu gan Gyllideb Buddsoddi yn y Cyfryngau Llywodraeth Cymru ochr yn ochr â Ffilmiau BBC a Grŵp Pinewood. Chwaraeodd Sgrin Cymru rôl allweddol mewn cael o hyd i leoliadau perffaith ac mewn cynnal nifer o ragchwiliadau cyn i ffilmio cychwyn. Y lleoliadau yn ne Orllewin Cymru sy’n amlygu yw Neuadd Dref Abertawe - sy’n dyblu fel Y Weinyddiaeth Gwybodaeth a Whitehall - ochr yn ochr â nifer o leoliadau yn Sir Benfro yn cynnwys Dyffryn Trecŵn, Freshwater West, Harbwr Porthgain, Sinema Palas Hwlffordd, a’r Cresselly Arms yng Nghei Cresswell.

View more - Their Finest

Bae Barafundle

Third Star - Poster

Third Star

2010

Third Star

Mae’r ffilm, o dan gyfarwyddyd Hattie Dalton, yn canolbwyntio ar James (Benedict Cumberbatch) a’i dri cyfaill oes agos, sy’n mynd ar daith annoeth i ardal brydferth Bae Barafundle yng Ngorllewin Cymru.

View more - Third Star

Castell Benfro

Penfro

Me Before You - Poste

Me Before You

2016

Me Before You

Yn seiliedig ar y nofel ramantus boblogaidd gan Jojo Moyes, ffilmiwyd dilyniannau allweddol y fersiwn sgrin ym Mhenfro yn ystod Haf 2015. Cyfarwyddwyd gan Thea Sharrock ac yn serennu Sam Claflin a Emilia Clarke.

View more - Me Before You

Castell Maenorbŷr

I Capture the Castle - Poster

I Capture the Castle

2003

I Capture the Castle

Mae Castell Maenorbŷr yn gastell Normanaidd wedi’i leoli bum milltir i’r de-orllewin o Ddinbych y Pysgod, yng Ngorllewin Cymru.  Cafodd y castell ei ddefnyddio fel prif gartref teulu Mortmain yn y ffilm.  Nid oedd ffos y castell wedi’i ddefnyddio am sawl blwyddyn, ac ar gyfer ffilmio Cassandra a Neil yn nofio yn y dŵr, bu’n rhaid dod o hyd i lawer o glai i wneud i’r ffos ddal dŵr. 

View more - I Capture the Castle

Abertawe

Their Finest Portrait - Movie poster

Their Finest

2016

Their Finest

Comedi adeg rhyfel ffilmiwyd rhan helaeth yng Nghymru, wedi ei ariannu gan Gyllideb Buddsoddi yn y Cyfryngau Llywodraeth Cymru ochr yn ochr â Ffilmiau BBC a Grŵp Pinewood. Chwaraeodd Sgrin Cymru rôl allweddol mewn cael o hyd i leoliadau perffaith ac mewn cynnal nifer o ragchwiliadau cyn i ffilmio cychwyn. Y lleoliadau yn ne Orllewin Cymru sy’n amlygu yw Neuadd Dref Abertawe - sy’n dyblu fel Y Weinyddiaeth Gwybodaeth a Whitehall - ochr yn ochr â nifer o leoliadau yn Sir Benfro yn cynnwys Dyffryn Trecŵn, Freshwater West, Harbwr Porthgain, Sinema Palas Hwlffordd, a’r Cresselly Arms yng Nghei Cresswell.

View more - Their Finest

Port Talbot

One Chance - Poster

One Chance

2013

One Chance

Stori wir Paul Potts, cynorthwyydd siop swil oedd yn cael ei fwlio gyda’r dydd ac yn ganwr opera amatur gyda’r nos, a ddatblygodd i fod yn ffenomen ar ôl iddo gael ei ddewis ac ennill ‘Britain's Got Talent’. Defnyddiwyd lleoliadau ym Mhort Talbot, Porthcawl a’r cyffiniau.

View more - One Chance

Coed Hirwaun

Bae Caerdydd

Stadiwm y Mileniwm

28 Weeks Later - Poster

28 weeks Later

2007

28 weeks Later

Ffilm i ddilyn 28 Days Later,  llwyddiant ym marn y beirniaid, a llwyddiant masnachol, mae 28 Weeks Later yn ffilm arswyd ffug wyddonol o Brydain a Sbaen wedi diwedd y byd.  Cafodd y golygfeydd oedd i fod i gael eu ffilmio yn Stadiwm Wembley, a oedd ar y pryd ar fin cael ei gwblhau, eu ffilmio yn hytrach yn Stadiwm y Mileniwm, Caerdydd.  

View more - 28 weeks Later

Tŷ Tredegar

Sherlock - Poster

Sherlock

2010

Sherlock

Cafodd Tŷ Tredegar yng Nghasnewydd, eiddo’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, ei ddefnyddio yn y bennod 'The Reichenbach Fall', yn ail gyfres Sherlock, y ddrama dditectif boblogaidd gyda Benedict Cumberbatch a Martin Freeman. Defnyddiodd y tîm cynhyrchu amrywiol leoliadau yn Ne-ddwyrain Cymru yn ogystal â defnyddio adeiladau, drwy gydol cyfres 1 i 3. 

View more - Sherlock

Castell Caerffili

Glynrhedynog

Stella - Poster

Stella

2012

Stella

Drama gomedi Prydeinig wedi ei ysgrifennu gan David Peet a Ruth Jones sy'n chwarae'r brif ran Stella. Mae Stella' n un o brif gyfresi comedi teledu sydd wedi cael ei chomisiynu a darlledu ar SKY1. Mae rhan helaeth o'r ffilmio n digwydd o gwmpas Rhedynog yn y Rhondda.

View more - Stella

Banwen

Pride - Poster

Pride

2014

Pride

Ymgyrchwyr hoyw ym  Mhrydain yn gweithio i helpu’r glöwyr yn ystod streic hir Undeb Cenedlaethol y Glöwyr yn ystod haf 1984.

View more - Pride

Y Fenni

Resistance - Poster

Resistance

2011

Resistance

Addasiad ffilm o nofel gyntaf Owen Sheers, ‘Resistance’, a’r awdur wedi cyd-ysgrifennu’r ddrama ar gyfer y teledu, gyda’r cyfarwyddwr Amit Gupta. Mae’r stori yn canolbwyntio ar grŵp o ferched mewn pentref diarffordd yng Nghymru sy’n deffro i ddarganfod bod eu gwŷr wedi diflannu’n ddirgel.  Gyda Michael Sheen, Iwan Rheon ac Andrea Riseborough.

View more - Resistance

Tre-Tŵr

The Libertine - Poster

The Libertine

2004

The Libertine

Bu cyffro mawr pan ddaeth Johnny Depp i gefn gwlad Powys yn 2004 i chwarae rhan Dug o’r 17eg Ganrif.  Roedd y bobl leol o ardal Aberhonddu a’r Fenni wedi’u defnyddio fel actorion ychwanegol ar gyfer y ffilm, a rhai o’r criw wedi aros yng Ngwesty’r Bear gerllaw yng Nghrucywel. 

View more - The Libertine

Bannau Brycheiniog

Crucadarn

Laugharne

Still from TV series Keeping Faith

Un Bore Mercher

2017

Un Bore Mercher

Trawsnewidir bywyd y prif gymeriad, Faith Howells, wedi diflaniad annisgwyl a sydyn ei gŵr. Wrth i Faith frwydro i ddarganfod y gwir y tu ôl i'w ddiflaniad, daw cyfrinachau lu i'r wyneb ac mae'n dechrau cwestiynu os yw hi'n adnabod ei gŵr ei hun o gwbl.

View more - Un Bore Mercher

Castell Caernarfon