Safleoedd Treftadaeth

Cadw yw gwasanaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer yr amgylchedd hanesyddol, ac mae'n gweithio i sicrhau bod amgylchedd hanesyddol Cymru yn hygyrch ac yn cael ei ddiogelu'n iawn.

Mae Sgrin Cymru’n gweithio yn agos efo cyd weithwyr yn Cadw er mwyn galluogi bod safleoedd treftadaeth ar gael i ffilmio.

Ewch i wefan Cadw am gyfraddau a gwybodaeth ffilmio.

Rhaid i ymgeiswyr ddarparu’r canlynol:

  • Prawf o yswiriant atebolrwydd cyhoeddus yn cynnwys cymal sy’n diogelu rhag unrhyw ddifrod damweiniol i’r heneb.(Gwerth sicrwydd isafswm o £5M)
  • Cynllun digwyddiad llawn, asesiad risg a rhestr saethau’r digwyddiad.

Am fwy o fanylion cysylltwch â Sgrin Cymru.