Sut gallwn Helpu

Sut gallwn Helpu:

Mae Sgrin Cymru wedi cydweithio efo ffilmiau fel Their Finest; Transformers: The Last Knight; King Arthur: Legend of the SwordHarry Potter and the Deathly Hallows, Wrath of the Titans, Robin HoodMade in Dagenham, Snow White and The Huntsman, How I Live Now and Pride.

Rydym hefyd wedi rhoi cymorth i gynyrchiadau Teledu proffil uchel fel Doctor Who, Born to Kill, Decline and FallOrdinary Lies (series 2), The Bastard Executioner, Da Vinci's Demons, Sherlock, Stella, Torchwood, Casualty Lady Chatterley's Lover.

Mae Sgrin Cymru’n cydweithio gyda phrosiectau rhyngwladol, lleol a brodorol mawr a bach. Rydym hefyd yn cydweithio gyda ffilmiau byr, prif ffilmiau, hysbysebion, rhaglenni dogfen, dramâu ac yn darparu cymorth amhrisiadwy i gynyrchiadau sy’n ffilmio yng Nghymru..

Gallwn helpu efo:

  • Sgowtio unrhyw le yng Nghymru am leoliadau i gynhyrchiad, a hefyd ymchwilio am leoliadau.
  • Ymchwilio lleoliadau gofynnol.
  • Rhoi cymorth gyda chanfod criw llawrydd.
  • Helpu cael o hyd i gwmnïau cyfleusterau (arlwyo, golau, llogi offer ayyb).
  • Helpu cael o hyd i lety (gwestai, fflatiau wedi eu gwasanaethu ayyb).
  • Cysylltu efo perchnogion lleoliadau perthnasol er mwyn derbyn caniatâd.
  • Cysylltu efo perchnogion tir, fel e.e. Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Awdurdodau Lleol ayyb.
  • Cysylltu efo’r Heddlu lleol ayyb er mwyn helpu gyda logisteg fel cau ffyrdd.
  • Hyrwyddo gofynion eraill trwy ein rhwydwaith cyfryngau cymdeithasol.

Cysylltwch â Sgrin Cymru yn uniongyrchol i drafod eich gofynion.