Rhai o gynhyrchiadau sydd wedi derbyn cymorth gan Sgrin Cymru yn y blynyddoedd diweddar.

View Showreel

Criw BBC Cymru'n ffilmio ym Mae Caerdydd.

Criw BBC Cymru'n ffilmio ym Mae Caerdydd.

Ewch i’r dolenni canlynol am fwy o wybodaeth ar elfennau penodol yn ymwneud â COVID-19:

*****

Mae gan Gaerdydd Creadigol hefyd rhai dolennau defnyddiol a gwybodaeth i gefnogi, hysbysu a chyfarwyddo’r gymuned greadigol yng Nghaerdydd, er mwyn cefnogi’ch gwaith yn ystod yr amser heriol yma.

 

*****

Mae Sgrin Cymru’n annog cynyrchiadau Ffilm a Theledu i ddefnyddio lleoliadau, criw a chyfleusterau ledled Cymru.

Mae Sgrin Cymru, sy’n rhan o dîm sector Diwydiannau Creadigol Llywodraeth Cymru, yn rhoi cymorth ymarferol i fuddsoddiad mewnol a chynyrchiadau, yn sicrhau'r gwariant mwyaf bosib yn economi Cymru.


BBC studios
Sut gallwn Helpu

Darganfyddwch sut gallwn helpu’ch Cynhyrchiad

Ariannu a Chymorth
Ariannu a Chymorth

Cefnogaeth ychwanegol ar gael yng Nghymru

Chwilio am griw
Chwilio am griw

Dewch o hyd i griw ar ein cronfa ddata

Dyffryn
Cofrestru

Sut i gofrestru'ch eiddo ar ein cronfa ddata.

Old manor house
Chwilio am Leoliadau

Darganfyddwch leoliad ar ein Cronfa ddata

Saethwyd yng Nghymru
Saethwyd yng Nghymru

Rhai o brif gynyrchiadau saethwyd yng Nghymru


Twitter

Dilynwch ni ar Twitter am newyddion y ffilmiau a chynyrchiadau teledu diweddaraf yn ogystal ag lleoliadau trwy Gymru.


Map Ffilm a Theledu
Lleoliad

Lleolir Cymru ar lannau Gorllewinol Prydain, ac y mae’n cynnwys 3 Parc Cenedlaethol, 5 Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol a phoblogaeth o 3 Miliwn yn unig! Mae ganddi dreftadaeth a diwylliant cyfoethog, 2 iaith, dros 400 o gestyll a thirwedd sy’n cynnig cyfoeth o leoliadau prydferth, dirgel a byt.

Gangs of London – yng Nghymru
Cafodd y bumed bennod o Gangs of London – Sky Atlantic ei ffilmio yng Nghymru a’i gefnogi gan Cymru…
Gangs of London – in Wales
The fifth episode of Sky Atlantic’s Gangs of London – was shot in Wales and Supported by Creative…
Blaenoriaethau newydd i gefnogi twf Diwydiannau Creadigol Cymru
Heddiw, bydd y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, yr Arglwydd Elis-Thomas yn…
Sgil Cymru: Hyfforddwr y Cyfryngau
Wedi’i leoli yn Pinewood Studio Cymru yng Nghaerdydd, mae gan y tîm fwy na 100 mlynedd o brofiad…