Wedi’i leoli yn Pinewood Studio Cymru yng Nghaerdydd, mae gan y tîm fwy na 100 mlynedd o brofiad mewn hyfforddiant a chynhyrchu dwyieithog yn y cyfryngau rhyngddynt. Mae aelodau o dîm Sgil Cymru wedi hyfforddi dros 100 o brentisiaid trwy gyd-weithio gyda chwmnïau ar draws de Cymru, gan gynnwys BBC Cymru Wales, Equinox Communications, Golley Slater, ITV Cymru Wales, Real SFX, Amplified Business Content ac S4C. Trwy bartneriaeth gyda ScreenSkills, mae Sgil Cymru yn cyflwyno pecyn o gyrsiau hyfforddi ar gyfer y diwydiant ffilm a theledu yng Nghymru a’r DU, yn cynnwys Camu Fyny. 
Am fwy o wybodaeth ynglyn a’r cyrsiau blaenorol a’r cyrsiau i ddod, cliciwch yma. 
Mae Sgil Cymru wedi cyhoeddi'r rolau prentisiaeth sydd ar gael ar hyn o bryd ac ar agor ar gyfer ceisiadau. Mae'r cwmnïau presennol sy'n recriwtio yn cynnwys Alpha Grip, Boom Plant, The Look, Real SFX a mwy. Am fwy o wybodaeth ac i wneud cais, cliciwch ar y ddolen isod ac ymunwch â'r cylchlythyr i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

http://www.sgilcymru.com/cy/swyddi-gwag-2/ 

Share this page

Print this page