Kiri yw'r ddrama ddiweddaraf gan yr awdur o fri, Jack Thorne. Mae ei waith blaenorol yn cynnwys National TreasureGlueThe FadesThis is England '86, '88, '90 a The Last Panthers.

Mae pedair rhan i'r gyfres hon ac mae'n cynnwys yr actor llwyddiannus, Sarah Lancashire (Happy ValleyLast Tango in Paradise), Lucian Msamati (TabooLuther), a Lia Williams (The MissingThe Crown).

Yn y rhaglen, mae merch groenddu ifanc o'r enw Kiri yn cael ei herwgipio. Mae ar fin cael ei mabwysiadu ond mae'n diflannu yn ystod ymweliad â'i theulu biolegol a drefnwyd gan ei gweithiwr cymdeithasol (Sarah Lancashire).

Cynhyrchwyd y ddrama gan The Forge a wnaeth y penderfyniad i ffilmio yn y De-ddwyrain ar ôl llwyddo i gael Cyllid Busnes gan y Llywodraeth i ariannu rhan o'r ddrama. Rhoddwyd yr arian hwn ar yr amod bod y cwmni cynhyrchu yn gwario cyfran o gyllideb y cynhyrchiad ar gynhyrchu’r ddrama yng Nghymru.

Dywedodd yr Ysgrifennydd Treftadaeth, yr Arglwydd Elis-Thomas:

"Mae'r arwyddion cynnar yn dangos mai 2017 oedd un o'r blynyddoedd gorau i'r diwydiant teledu a chynhyrchu ffilmiau yng Nghymru. Rwyf wrth fy modd y byddwn yn darlledu drama o safon ar ddechrau 2018. Yn ystod 2018, byddwn yn gweithio'n galed i adeiladu ar yr hanes llwyddiannus hwn ac yn parhau i wella'r enw da sydd gan Gymru fel lleoliad ffilmio gwych ar gyfer pob math o raglen neu ffilm."

Dywedodd Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates: 

"Dyma'r ail gyfres 4 pennod y mae Jack Thorne wedi’i hysgrifennu ar gyfer Channel 4. Ffilmiwyd y gyntaf yn Swydd Efrog ac rwy'n sicr bod y pecyn cymorth cynhwysfawr a gynigwyd gan Lywodraeth Cymru wedi arwain at benderfyniad y tîm cynhyrchu i ffilmio yng Nghymru. Rhoddwyd y cymorth hwn ar yr amod bod y cwmni cynhyrchu yn gwario cyfran o’i gyllideb cynhyrchu yma yng Nghymru, a byddai hynny wedi arwain at fudd economaidd go iawn mewn sawl cymuned. Dros y pum mlynedd diwethaf, mae cwmnïau cynhyrchu ffilmiau a rhaglenni teledu, fel Kiri, sydd wedi cael arian gan y Llywodraeth, wedi gwario dros £100 miliwn yng Nghymru. Mae hyn wedi creu swyddi amser llawn sy'n gyfwerth â 2000 o flynyddoedd, wedi bod o fudd i gadwyni cyflenwi lleol ac wedi helpu cannoedd o fusnesau yng Nghymru.”

Share this page

Print this page