*** MAE’R CWRS YMA WEDI CYRRAEDD EI NIFER UCHAFSWM O LEFYDD***

"BOOTCAMP" CYNORTHWYR CYNHYRCHU

Nid oes angen unrhyw brofiad blaenorol, dim ond awydd i ddechrau gweithio yn y sector teledu ffyniannus yn Ne Cymru.

Dyma gyfle gwych i bobl yng Nghymru (dros 18 mlwydd oed) fynychu Rhaglen Hyfforddiant Gwaith Dwys ar gyfer Cynorthwywyr Cynhyrchu (nid dosbarth ffilm yw hon ar gyfer cyfarwyddo, ysgrifennu, cynhyrchu ayyb).

BLE:
Dragon Studios
Pencoed
Bridgend
CF35 5NQ 

Gellir cael o hyd i’r stiwdios ar ddolen mapiau Google yma

PRYD:
Dydd Sadwrn 25 a dydd Sul 26 Mai 2019
Rhaid mynychu'r ddau ddiwrnod

Os byddwn yn derbyn digon o geisiadau byddwn yn cynnal cwrs ychwanegol ar ddiwrnodau gwahanol yn dilyn y cwrs cyntaf: yn debygol o fod ar ddydd Iau 23 a dydd Iau 24 Mai 2019. Nodwch pa gwrs sydd orau gennych os gwelwch yn dda. 

Bydd gan ymgeiswyr llwyddiannus gyfle i weithio fel Cynorthwyydd Cynhyrchu ar ddrama deledu Americanaidd proffil uchel newydd (wedi'i leoli yn Dragon Studios) ac felly dylent fod ar gael i weithio o ddiwedd mis Mehefin tan fis Rhagfyr 2019.

Mae gennym ddiddordeb arbennig i glywed wrth ymgeiswyr o gefndiroedd amrywiol. Mae datganiad Amrywiaeth a Chynhwysiant  NBC Universal ar gael yma .

Nodwch os gwelwch yn dda nid ydym yn derbyn rhagor o geisiadau am y cwrs yma. [07.05.2019]

 

Share this page

Print this page