Rhai o gynhyrchiadau sydd wedi derbyn cymorth gan Sgrin Cymru yn y blynyddoedd diweddar.

View Showreel

Criw BBC Cymru'n ffilmio ym Mae Caerdydd.

Mae Sgrin Cymru’n annog cynyrchiadau Ffilm a Theledu i ddefnyddio lleoliadau, criw a chyfleusterau ledled Cymru.

Mae Sgrin Cymru, sy’n rhan o dîm sector Diwydiannau Creadigol Llywodraeth Cymru, yn rhoi cymorth ymarferol i fuddsoddiad mewnol a chynyrchiadau, yn sicrhau'r gwariant mwyaf bosib yn economi Cymru.


BBC studios
Sut gallwn Helpu

Darganfyddwch sut gallwn helpu’ch Cynhyrchiad

Ariannu a Chymorth
Ariannu a Chymorth

Cefnogaeth ychwanegol ar gael yng Nghymru

Chwilio am griw
Chwilio am griw

Dewch o hyd i griw ar ein cronfa ddata

Dyffryn
Cofrestru

Sut i gofrestru'ch eiddo ar ein cronfa ddata.

Old manor house
Chwilio am Leoliadau

Darganfyddwch leoliad ar ein Cronfa ddata

Saethwyd yng Nghymru
Saethwyd yng Nghymru

Rhai o brif gynyrchiadau saethwyd yng Nghymru


Twitter

Dilynwch ni ar Twitter am newyddion y ffilmiau a chynyrchiadau teledu diweddaraf yn ogystal ag lleoliadau trwy Gymru.


Map Ffilm a Theledu
Lleoliad

Lleolir Cymru ar lannau Gorllewinol Prydain, ac y mae’n cynnwys 3 Parc Cenedlaethol, 5 Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol a phoblogaeth o 3 Miliwn yn unig! Mae ganddi dreftadaeth a diwylliant cyfoethog, 2 iaith, dros 400 o gestyll a thirwedd sy’n cynnig cyfoeth o leoliadau prydferth, dirgel a byt.

A ydych chi'n ceisio cael eich troed yn y diwydiant teledu yn Ne Cymru fel Rhedwr neu Gynorthwyydd Cynhyrchu?
*** MAE’R CWRS YMA WEDI CYRRAEDD EI NIFER UCHAFSWM O LEFYDD*** "BOOTCAMP" CYNORTHWYR CYNHYRCHU …
Llywodraeth Cymru yn taro bargen gyda Bad Wolf yn Stiwdio Pinewood
Mae Llywodraeth Cymru wedi dechrau ar Gytundeb fesul Cam gyda Wolf Studios Wales i rentu lle gwag…
Blwyddyn fawr i gynhyrchu ffilm a theledu yng Nghymru
Mae Sex Education, gafodd ei ddangos gyntaf ar Netflix yr wythnos ddiwethaf, yn un o nifer o…
Y camerâu'n troi ar gyfer y peth mawr nesa' yng Nghymru
  Mae Llywodraeth Cymru ar y cyd â Diverse Cymru yn cynnal digwyddiad ar 20 Tachwedd i ddangos i…