BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Gwasanaeth Busnes Cymru

Rydym yn cynnig gwybodaeth, cyngor, arweiniad a chymorth diduedd wedi’i ariannu’n llawn i bobl yng Nghymru sy’n dechrau, yn rhedeg ac yn datblygu eu busnes

Beth bynnag fo’r her sy’n wynebu eich busnes, mae’n debygol y bydd modd i’n cymorth a’n harbenigedd helaeth eich helpu. Cyngor yn ymwneud ag Adnoddau Dynol, cynllunio busnes, lleihau carbon a gwella cynhyrchiant trwy gael help gyda chyllid – mae popeth ar flaenau ein bysedd.

Sut rydym wedi helpu busnesau


Cyfarfod â’r Cynghorwyr

Mae ein criw o gynghorwyr ledled Cymru yn hen lawiau ar ddechrau, rhedeg a datblygu busnesau. Mae eu harbenigedd a’u rhwydweithiau eang yn golygu y gallant helpu eich busnes i oresgyn heriau, osgoi oedi a chanfod cyfleoedd newydd.

Busnes Cymru - Mewnwelediadau Cynghorydd dod o hyd i'r cyllid cywir

Mewnwelediadau Cynghorydd

Rhaid caniatau cwcis trydydd part i’r fideo hwn chwarae yma.

Busnes Cymru - Mewnwelediadau Cynghorydd Recriwtio

Mewnwelediadau Cynghorydd

Rhaid caniatau cwcis trydydd part i’r fideo hwn chwarae yma.

Busnes Cymru - Mewnwelediadau Cynghorydd gwella cynaliadwyedd amgylcheddol

Mewnwelediadau Cynghorydd

Rhaid caniatau cwcis trydydd part i’r fideo hwn chwarae yma.


Dod o hyd i gymorth

Datblygu eich busnes

Dechrau busnes, ehangu busnes – rydym yma i’ch helpu. Mae ein rhwydwaith o gynghorwyr wedi helpu busnesau i sicrhau buddsoddiadau sy’n werth mwy na £120 miliwn a chreu 17,500 o swyddi. Cliciwch ar y botymau isod i weld sut y gallwn eich helpu i gymryd y cam nesaf a datblygu eich busnes:

Cymorth arbenigol i’ch busnes

Pa un a ydych eisiau bod yn fwy ynni-effeithlon, cyflogi gweithwyr newydd neu wneud cais am gontractau’r sector cyhoeddus, mae ein tîm o gynghorwyr arbenigol wrth law i’ch helpu gydag anghenion penodol eich busnes.
Bydd y cynghorwyr arbenigol hyn yn cynnig cyngor ac arweiniad pwrpasol, un-i-un i’ch busnes yn ymwneud ag amrywiaeth o bynciau, yn cynnwys:

Cyngor a Chefnogaeth Busnes

Mynediad i gefnogaeth ddiduedd ac annibynnol gan ein tîm profiadol o gynghorwyr busnes.

Cael cefnogaeth

Llenwch y ffurflen cefnogi ac fe'ch cyfathrebwch ag ymgynghorydd arbenigol.


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.