BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Rhowch Hwb Byd-eang i’ch Busnes gyda Chymorth Allforio am Ddim gan Academi Allforio’r Deyrnas Unedig

UK Export academy

Mewn ymgais i annog busnesau i gael mynediad at farchnadoedd rhyngwladol, mae’r Adran Busnes a Masnach (DBT) yn cynnig arbenigedd a chymorth gwerthfawr.

P’un a ydych chi’n newydd i fasnach fyd-eang neu’n ceisio cynyddu’ch gwerthiannau ar draws y byd, mae’r DBT yn cynnig llawer o wybodaeth, hyfforddiant, digwyddiadau, a chymorth arbenigol. Mae’r safle’n ymdrin â chodau, tariffau, ariannu, a chyllid. Gallwch ddysgu a chysylltu trwy ofyn cwestiynau neu archwilio opsiynau cymorth wyneb yn wyneb gan y DBT.

Darganfyddwch fwy trwy ddewis y ddolen ganlynol: great.gov.uk

Diben Academi Allforio’r Deyrnas Unedig, sef rhaglen hyfforddiant ar-lein am ddim gan y DCT, yw rhoi’r hyder a’r wybodaeth i fusnesau yn y Deyrnas Unedig i gynyddu gwerthiannau byd-eang.

Cynyddwch eich gwybodaeth am allforio trwy eu sesiynau Hanfodion neu datblygwch eich sgiliau presennol trwy ddigwyddiadau Dosbarthiadau Meistr a Sectorau a Marchnadoedd.

I gael rhagor o wybodaeth ac ymuno â’r rhaglen hyfforddiant am ddim, dewiswch y ddolen ganlynol: UK Export Academy — Great.gov.uk

Edrychwch ar yr amrywiaeth o gymorth sydd ar gael gan Lywodraeth Cymru a all eich helpu gyda phob cam o'ch taith: Hafan | Drupal (gov.wales)


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.