Cargo ship at sea

Allforio - Trawsnewid Eich Busnes

Dechrau neu dyfu eich busnes allforio? Mae Llywodraeth Cymru yn darparu amrywiaeth o gymorth, canllawiau a chyngor

Cefnogi eich taith allforio

Gall allforio drawsnewid eich busnes. Mae gennym amrediad cynhwysfawr o fecanweithiau i’ch helpu ar eich taith.

Canllawiau a chyngor

Mae ein canllawiau allforio manwl yn rhoi gwybodaeth allweddol i chi am fasnach ryngwladol.

Digwyddiadau Allforio

Archwilio teithiau masnach, arddangosfeydd masnach a digwyddiadau datblygu allforio yng Nghymru sydd ar y gweill.

Straeon llwyddiannus

Gwrandewch ar yr hyn sydd gan allforwyr llwyddiannus i'w ddweud a dysgwch ragor am sut y gwnaethom eu helpu i gyflawni eu nodau.


Archwilio Allforio Cymru

 

Llyfryn Allforio 

Dysgu am yr holl raglenni allforio a gwasanaethau cymorth sydd ar gael i gwmnïau o Gymru sydd â diddordeb archwilio manteision allforio, neu hyrwyddo strategaeth allforio sefydledig.

Mynediad yma


ARWEINIAD A CHYNGOR

Os ydych chi'n newydd i allforio neu’n edrych ar farchnadoedd newydd, mae rhai pethau allweddol y bydd angen i chi eu gwybod.  Byddwch hefyd yn dod o hyd i sawl offeryn i'ch helpu i ddatblygu eich gwybodaeth / sgiliau allforio:

Export Hub

Cael yr wybodaeth ddiweddaraf i'ch helpu i archwilio marchnadoedd, dod o hyd i gleientiaid, gwirio rhwystrau, rheoli llwythi a llawer mwy.

Cofrestrwch heddiw!

Digwyddiadau ar y gweill