Arloesi

Gall arloesi helpu’ch busnes i fod yn fwy cystadleuol, i gynyddu’i werthiant ac i gipio marchnadoedd newydd. Diben y Parth Arloesi yw rhoi gwybod ichi am y cymorth a’r arian sydd ar gael i’ch helpu i arloesi.

Gallwn eich helpu chi i:

  • fuddsoddi mewn ymchwil a datblygu (R&D)
  • cyflwyno technegau a thechnolegau newydd ar gyfer dylunio a chynhyrchu
  • amddiffyn eich asedau trwy hawliau eiddo deallusol (IP)
  • defnyddio cyfleusterau ac arbenigeddau prifysgolion a cholegau

I ddysgu mwy, edrychwch ar y tabiau perthnasol a ffoniwch ni ar 03000 6 03000. Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.

Rydym yn cynnig cyngor i fusnesau yng Nghymru, yn unol â rhai meini prawf.

Digwyddiadau Arloesi

27 Maw 2023
Coffi gyda Shayne - Lampeter
Newtown
MI FYDD Y SESIWN HON YN CAEL EI GYNNAL YN SAESNEG WYNEB...
29 Maw 2023
Syniadau Mawr Cymru Ar Daith!
Cardiff
Mae Syniadau Mawr Cymru ar daith! Os oes gennych chi...
Fwy o Ddigwyddiadau