Arloesi

Gall arloesi helpu’ch busnes i fod yn fwy cystadleuol, i gynyddu’i werthiant ac i gipio marchnadoedd newydd. Diben y Parth Arloesi yw rhoi gwybod ichi am y cymorth a’r arian sydd ar gael i’ch helpu i arloesi.

Gallwn eich helpu chi i:

  • fuddsoddi mewn ymchwil a datblygu (R&D)
  • cyflwyno technegau a thechnolegau newydd ar gyfer dylunio a chynhyrchu
  • amddiffyn eich asedau trwy hawliau eiddo deallusol (IP)
  • defnyddio cyfleusterau ac arbenigeddau prifysgolion a cholegau

I ddysgu mwy, edrychwch ar y tabiau perthnasol a ffoniwch ni ar 03000 6 03000

Rydym yn cynnig cyngor i fusnesau yng Nghymru, yn unol â rhai meini prawf.

Success Stories

Flamgard Calidair

Mae’r gweithgynhyrchwyr o Bont-y-pwl, Flamgard Calidair, yn chwarae rôl allweddol yn y gwaith hirdymor o wneud safle trychineb niwclear 1986 yn Chernobyl yn ddiogel, diolch i gefnogaeth mentergarwch gan Lywodraeth Cymru.

Digwyddiadau Arloesi
24 Med 2018
Cychwyn a Rhedeg Busnes: Rhoi Cynnig Arni (Ebrill-Mehefin 2017)
Pontypridd
Bydd y gweithdy yma yn rhoi golwg gyffredinol o'r hyn...
24 Med 2018
Cychwyn A Rhedeg Busnes: Rhoi Cynnig Arni
Wrexham
Bydd y gweithdy yma yn rhoi golwg gyffredinol o'r hyn...
Fwy o Ddigwyddiadau