Arloesi

Gall arloesi helpu’ch busnes i fod yn fwy cystadleuol, i gynyddu’i werthiant ac i gipio marchnadoedd newydd. Diben y Parth Arloesi yw rhoi gwybod ichi am y cymorth a’r arian sydd ar gael i’ch helpu i arloesi.

Gallwn eich helpu chi i:

  • fuddsoddi mewn ymchwil a datblygu (R&D)
  • cyflwyno technegau a thechnolegau newydd ar gyfer dylunio a chynhyrchu
  • amddiffyn eich asedau trwy hawliau eiddo deallusol (IP)
  • defnyddio cyfleusterau ac arbenigeddau prifysgolion a cholegau

I ddysgu mwy, edrychwch ar y tabiau perthnasol a ffoniwch ni ar 03000 6 03000. Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.

Rydym yn cynnig cyngor i fusnesau yng Nghymru, yn unol â rhai meini prawf.

Digwyddiadau Arloesi

28 Med 2022
Cychwyn a Rhedeg Busnes
Newport
Bydd y gweithdy yma yn rhoi golwg gyffredinol o'r hyn...
12 Hyd 2022
Cychwyn a Rhedeg Busnes
Barry
Bydd y gweithdy yma yn rhoi golwg gyffredinol o'r hyn...
Fwy o Ddigwyddiadau