Arloesi

Gall arloesi helpu’ch busnes i fod yn fwy cystadleuol, i gynyddu’i werthiant ac i gipio marchnadoedd newydd. Diben y Parth Arloesi yw rhoi gwybod ichi am y cymorth a’r arian sydd ar gael i’ch helpu i arloesi.

Gallwn eich helpu chi i:

  • fuddsoddi mewn ymchwil a datblygu (R&D)
  • cyflwyno technegau a thechnolegau newydd ar gyfer dylunio a chynhyrchu
  • amddiffyn eich asedau trwy hawliau eiddo deallusol (IP)
  • defnyddio cyfleusterau ac arbenigeddau prifysgolion a cholegau

I ddysgu mwy, edrychwch ar y tabiau perthnasol a ffoniwch ni ar 03000 6 03000

Rydym yn cynnig cyngor i fusnesau yng Nghymru, yn unol â rhai meini prawf.

Storïau am Lwyddiant

Cyfoeth Naturiol Cymru

Astudiaeth Achos Cyfoeth Naturiol Cymru yn edrych ar ei llwyddiant yn dilyn Menter Ymchwil Busnesau Bach (SBRI).

Digwyddiadau Arloesi
17 Ion 2019
Cyflymu Cymru i Fusnesau - SEO I Dyfu'ch Busnes
Denbigh
Bod yn amlwg - sut i wella gwelededd eich busnes! ...
17 Ion 2019
Cyflymu Cymru i Fusnesau - Gwerthwch Fwy Drwy Farchnata'n Ddigidol
Merthyr Tydfil
Mae gan 53% o fusnesau bach farchnata mwy effeithiol...
Fwy o Ddigwyddiadau