Arloesi

Gall arloesi helpu’ch busnes i fod yn fwy cystadleuol, i gynyddu’i werthiant ac i gipio marchnadoedd newydd. Diben y Parth Arloesi yw rhoi gwybod ichi am y cymorth a’r arian sydd ar gael i’ch helpu i arloesi.

Gallwn eich helpu chi i:

  • fuddsoddi mewn ymchwil a datblygu (R&D)
  • cyflwyno technegau a thechnolegau newydd ar gyfer dylunio a chynhyrchu
  • amddiffyn eich asedau trwy hawliau eiddo deallusol (IP)
  • defnyddio cyfleusterau ac arbenigeddau prifysgolion a cholegau

I ddysgu mwy, edrychwch ar y tabiau perthnasol a ffoniwch ni ar 03000 6 03000

Rydym yn cynnig cyngor i fusnesau yng Nghymru, yn unol â rhai meini prawf.

Digwyddiadau Arloesi
20 Ion 2022
Gweithio'n Gallach, Gweithio'n Fwy Diogel (5+ o weithwyr) - CCIF (Gweminar)
St Asaph
Mae'r cwrs hwn (rhad ac am ddim) Cyflymu Cymru i Fusnesau...
20 Ion 2022
Rhedeg eich Busnes Ar-lein: Ble i Ddechrau - CCIF (Gweminar)
Bridgend
Os ydych chi’n rhedeg busnes bach newydd neu’n...
Fwy o Ddigwyddiadau