Arloesi

Gall arloesi helpu’ch busnes i fod yn fwy cystadleuol, i gynyddu’i werthiant ac i gipio marchnadoedd newydd. Diben y Parth Arloesi yw rhoi gwybod ichi am y cymorth a’r arian sydd ar gael i’ch helpu i arloesi.

Gallwn eich helpu chi i:

  • fuddsoddi mewn ymchwil a datblygu (R&D)
  • cyflwyno technegau a thechnolegau newydd ar gyfer dylunio a chynhyrchu
  • amddiffyn eich asedau trwy hawliau eiddo deallusol (IP)
  • defnyddio cyfleusterau ac arbenigeddau prifysgolion a cholegau

I ddysgu mwy, edrychwch ar y tabiau perthnasol a ffoniwch ni ar 03000 6 03000

Rydym yn cynnig cyngor i fusnesau yng Nghymru, yn unol â rhai meini prawf.

Storïau am Lwyddiant

Markes International Ltd

Gwneuthurwr arbenigol yn symbylu newid mawr mewn effeithlonrwydd i labordai dadansoddol ledled y byd gyda chymorth cefnogaeth arloesi Llywodraeth Cymru

Digwyddiadau Arloesi
22 Mai 2019
Gweithdai Cyfryngau Cymdeithasol
Abergavenny
NID yw Cyfryngau Cymdeithasol i Fusnes yn ymwneud â...
23 Mai 2019
Cyflymu Cymru i Fusnesau – Gwerthwch Fwy Drwy Ddefnyddio'r Cyfryngau Cymdeithasol
Llanrwst
Mae 90% o fusnesau yn cynyddu ymwybyddiaeth o’u...
Fwy o Ddigwyddiadau