Arloesi

Gall arloesi helpu’ch busnes i fod yn fwy cystadleuol, i gynyddu’i werthiant ac i gipio marchnadoedd newydd. Diben y Parth Arloesi yw rhoi gwybod ichi am y cymorth a’r arian sydd ar gael i’ch helpu i arloesi.

Gallwn eich helpu chi i:

  • fuddsoddi mewn ymchwil a datblygu (R&D)
  • cyflwyno technegau a thechnolegau newydd ar gyfer dylunio a chynhyrchu
  • amddiffyn eich asedau trwy hawliau eiddo deallusol (IP)
  • defnyddio cyfleusterau ac arbenigeddau prifysgolion a cholegau

I ddysgu mwy, edrychwch ar y tabiau perthnasol a ffoniwch ni ar 03000 6 03000

Rydym yn cynnig cyngor i fusnesau yng Nghymru, yn unol â rhai meini prawf.

Advances Rhifyn 83 [.PDF, 4.43 MB]

Cylchgrawn chwarterol am ddim yw Advances Wales sy’n cynnig newyddion am yr ymchwil a’r datblygiadau diweddaraf ym maes gwyddoniaeth, technoleg a pheirianneg yng Nghymru

Storïau am Lwyddiant

Electroimpact

Cyllid arloesi yn hwyluso contract mawr ac yn hybu twf cwmni awyrofod yng ngogledd Cymru

Digwyddiadau Arloesi
24 Feb 2018
Cychwyn A Rhedeg Busnes: Rhoi Cynnig Arni
Aberaeron
Fe fyddwch yn dysgu elfennau hanfodol ar gyfer llwyddiant...
26 Feb 2018
Cychwyn a Rhedeg Busnes: Rhoi Cynnig Arni (Ebrill-Mehefin 2017)
Cwmbran
Bydd y gweithdy yma yn rhoi golwg gyffredinol o'r hyn...
See all events