Arloesi

Gall arloesi helpu’ch busnes i fod yn fwy cystadleuol, i gynyddu’i werthiant ac i gipio marchnadoedd newydd. Diben y Parth Arloesi yw rhoi gwybod ichi am y cymorth a’r arian sydd ar gael i’ch helpu i arloesi.

Gallwn eich helpu chi i:

  • fuddsoddi mewn ymchwil a datblygu (R&D)
  • cyflwyno technegau a thechnolegau newydd ar gyfer dylunio a chynhyrchu
  • amddiffyn eich asedau trwy hawliau eiddo deallusol (IP)
  • defnyddio cyfleusterau ac arbenigeddau prifysgolion a cholegau

I ddysgu mwy, edrychwch ar y tabiau perthnasol a ffoniwch ni ar 03000 6 03000

Rydym yn cynnig cyngor i fusnesau yng Nghymru, yn unol â rhai meini prawf.

Storïau am Lwyddiant

Cyfoeth Naturiol Cymru

Astudiaeth Achos Cyfoeth Naturiol Cymru yn edrych ar ei llwyddiant yn dilyn Menter Ymchwil Busnesau Bach (SBRI).

Digwyddiadau Arloesi
12 Tach 2018
O Ddechrau Busnes i Werthu Busnes - Tyfu Eich Busnes Ar Gyfer Eich Ymwadiad/ Arwerthiant
Llandudno Junction / Cyffordd Llandudno
Mae'r gweithdy hwn wedi'i anelu at bob busnes...
12 Tach 2018
Rheoli Eich Cyllid
Newport
Mae'r modiwl hwn yn canolbwyntio ar y maes pwysig hwn...
Fwy o Ddigwyddiadau