Arloesi

Gall arloesi helpu’ch busnes i fod yn fwy cystadleuol, i gynyddu’i werthiant ac i gipio marchnadoedd newydd. Diben y Parth Arloesi yw rhoi gwybod ichi am y cymorth a’r arian sydd ar gael i’ch helpu i arloesi.

Gallwn eich helpu chi i:

  • fuddsoddi mewn ymchwil a datblygu (R&D)
  • cyflwyno technegau a thechnolegau newydd ar gyfer dylunio a chynhyrchu
  • amddiffyn eich asedau trwy hawliau eiddo deallusol (IP)
  • defnyddio cyfleusterau ac arbenigeddau prifysgolion a cholegau

I ddysgu mwy, edrychwch ar y tabiau perthnasol a ffoniwch ni ar 03000 6 03000

Rydym yn cynnig cyngor i fusnesau yng Nghymru, yn unol â rhai meini prawf.

Success Stories

RM Group

Busnes Cymraeg RM Group yn dweud ei stori

Digwyddiadau Arloesi
18 Jul 2018
Cyflymu Cymru i Fusnesau - Llwyddo gyda Gwefannau
Wrexham
Mae 51% o fusnesau bach a chanolig yn tyfu’n...
18 Jul 2018
Cyflymu Cymru i Fusnesau – Llwyddo gyda’r cyfryngau cymdeithasol
Newport
Mae 90% o fusnesau yn cynyddu ymwybyddiaeth o’u...
See all events