Arloesi

Gall arloesi helpu’ch busnes i fod yn fwy cystadleuol, i gynyddu’i werthiant ac i gipio marchnadoedd newydd. Diben y Parth Arloesi yw rhoi gwybod ichi am y cymorth a’r arian sydd ar gael i’ch helpu i arloesi.

Gallwn eich helpu chi i:

  • fuddsoddi mewn ymchwil a datblygu (R&D)
  • cyflwyno technegau a thechnolegau newydd ar gyfer dylunio a chynhyrchu
  • amddiffyn eich asedau trwy hawliau eiddo deallusol (IP)
  • defnyddio cyfleusterau ac arbenigeddau prifysgolion a cholegau

I ddysgu mwy, edrychwch ar y tabiau perthnasol a ffoniwch ni ar 03000 6 03000. Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.

Rydym yn cynnig cyngor i fusnesau yng Nghymru, yn unol â rhai meini prawf.

Innovation events

6 Meh 2024
Future in Focus: What's next for Immersive Tech Cymru?
Cardiff
Join us for an evening exploring the future of VR/XR...
20 Meh 2024
Caerphilly Business Expo (in association with Caerphilly Business Club)
Nelson
An opportunity to connect and network with businesses...
Fwy o Ddigwyddiadau