Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cysylltwch â ni

Os yw eich ymholiad yn ymwneud â materion #Covid19, ewch i'n tudalen COVID-19 https://businesswales.gov.wales/cy/cyngor-coronafeirws am ragor o wybodaeth.

Oherwydd y cynnydd mewn ymholiadau ar draws ein holl sianelau yn ystod cam diweddaraf y Gronfa Cadernid Economaidd, bydd Llinell Gymorth Busnes Cymru yn lleihau ei horiau agor i 10am – 4pm. Bydd y newid hwn yw caniatáu’r Llinell Gymorth ddelio'n effeithiol ag ymholiadau ar-lein a lleihau'r amseroedd aros i alwyr.

Llenwch y ffurflen cysylltu â ni isod, neu gallwch gysylltu â ni drwy ein cyfryngau cymdeithasol.

 

Eich gwybodaeth gyswllt
Conversion pixel