BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Gosodiadau cwcis

Ffeiliau sy'n cael eu cadw ar eich ffôn, tabled neu gyfrifiadur pan fyddwch yn ymweld â gwefan yw cwcis.

Rydym yn defnyddio cwcis i storio gwybodaeth ynghylch sut yr ydych yn defnyddio gwefan LLYW.CYMRU, megis y tudalennau yr ydych yn ymweld â nhw. Nid yw'r cwcis hyn yn cael eu defnyddio i'ch adnabod chi'n bersonol.

Rydym yn defnyddio 4 cwci gwahanol. Gallwch ddewis pa fath o gwcis rydych yn hapus i ni eu defnyddio.

Rydym ni’n defnyddio JavaScript i osod y rhan fwyaf o’n cwcis. Yn anffodus, nid yw JavaScript yn rhedeg ar eich porwr, felly ni allwch newid eich gosodiadau trwy ddefnyddio’r dudalen hon. I reoli eich gosodiadau cwcis trwy ddefnyddio’r dudalen hon, rhowch gynnig ar droi JavaScript ymlaen yn eich porwr.

Nid yw eich gosodiadau cwcis wedi’u harbed eto

Rydym ni’n gosod cwcis pan fyddwch chi’n ymweld â busnescymru.llyw.cymru. Gallwch ddewis newid y gosodiadau hyn i’r hyn rydych chi’n ei ffafrio. Bydd angen i chi arbed y dudalen hon gyda’ch dewisiadau newydd.

Arbedwyd eich gosodiadau cwcis

Gall gwasanaethau’r llywodraeth osod cwcis ychwanegol ac, os felly, bydd ganddynt eu polisi a’u baner eu hunain ar gwcis.

Cwcis sy’n mesur y defnydd o’r wefan

Rydym ni’n defnyddio Google Analytics i fesur sut rydych chi’n defnyddio gwefan Busnes Cymru fel y gallwn ei gwella ar sail anghenion defnyddwyr. Mae Google Analytics yn gosod cwcis sy’n storio gwybodaeth anhysbys am:

  • sut y cyrhaeddoch chi’r wefan hon
  • y tudalennau y byddwch yn ymweld â nhw ar y wefan hon a pha mor hir byddwch chi’n ei dreulio ar bob tudalen
  • beth fyddwch chi’n clicio arno wrth ymweld â’r wefan hon

Nid ydym yn caniatáu i Google ddefnyddio na rhannu’r data am sut rydych chi’n defnyddio’r wefan hon.

Cwcis sy’n helpu gyda chyfathrebu a marchnata

Gall y cwcis hyn gael eu gosod gan wefannau trydydd parti a gwneud pethau fel mesur sut rydych chi’n gwylio fideos YouTube sydd ar busnescymru.llyw.cymru.

Cwcis sy’n cofio eich gosodiadau

Mae’r cwcis hyn yn gwneud pethau fel cofio’r pethau sy’n well gennych a’ch dewisiadau, i bersonoli eich profiad o ddefnyddio gwefan Busnes Cymru.

Cwcis y mae’n rhaid eu cael

Mae’r cwcis hanfodol hyn yn gwneud pethau fel:

  • cofio’r hysbysiadau a weloch fel nad ydym yn eu dangos i chi eto
  • cofio ble’r ydych chi wrth lenwi ffurflen (er enghraifft cais am drwydded)

Dysgwch fwy am gwcis ar Fusnes Cymru


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.