Mynegai Hysbysiadau Preifatrwydd - Digidol

Yn sgil cyflwyno’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) ar 25 Mai 2018, rydym yn diweddaru ein Polisïau Preifatrwydd i'w gwneud hi'n haws i chi ddeall pa wybodaeth rydym yn ei chasglu a pham rydym yn ei chasglu.

Nid oes unrhyw beth yn newid yn eich gosodiadau cyfredol na sut mae eich gwybodaeth yn cael ei phrosesu. Yn hytrach, rydym wedi gwella'r ffordd rydym yn disgrifio ein harferion a sut rydym yn egluro'r dewisiadau sydd gennych chi i ddiweddaru, rheoli a dileu eich data.

Mae'r mynegai isod yn cynnwys hysbysiadau preifatrwydd cymorth i fusnesau.

Gwefan y Rhaglen Cyflymu Twf

 1. Hysbysiad Preifatrwydd - Cysylltu â ni

Gwefan Creu Sbarc

 1. Hysbysiad Preifatrwydd - Gwefan Creu Sbarc

Gwefan Syniadau Mawr Cymru

 1. Hysbysiad Preifatrwydd ffurflen cysylltu â ni
 2. Hysbysiad Preifatrwydd Bwtcamp
 3. Hysbysiad Preifatrwydd - cofrestru am Syniadau Mawr Cymru
 4. Hysbysiad Preifatrwydd Modelau Rôl, Llysgenhadon & Siaradwyr
 5. Hysbysiad Preifatrwydd ar gyfer partneriaid sy'n cael cymorth gan Syniadau Mawr Cymru

Gwefan Gwasanaeth Cymorth Busnes Ar-lein (BOSS)

 1. Hysbysiad Preifatrwydd Cofrestru ar gyfer BOSS

Gwefan graidd Busnes Cymru

 1. Hysbysiad Preifatrwydd - Ymholiad Cymorth Busnes
 2. Hysbysiad Preifatrwydd - Ffurflen gofrestru Fy Musnes Cymru
 3. Hysbysiad Preifatrwydd - Advances Wales
 4. Hysbysiad Preifatrwydd - Chwilio Cyllid 
 5. Rhybudd Preifatrwydd – Sgwrs Fyw Busnes Cymru
 6. Rhybudd Preifatrwydd – Ffurflen Digwyddiadur Busnes Cymru
 7. Porth Brexit Busnes Cymru - Ffurflen Cysylltu â Ni - Hysbysiad Prefiatwydd
 8. Ffurflen Pecyn Cymorth Brexit Busnes Cymru - Hysbysiad Preifatrwydd

System Cyfrifon Busnes (BAS)

 1. Hysbysiad Preifatrwydd Cyfrif Rhyngwyneb Cyhoeddus BAS

Gwefan Dyfodol Adeiladu Cymru

 1. Hysbysiad Preifatrwydd - Cysylltu â ni

Gwefan Cyfeiriadur Busnesau Cymru

 1. Hysbysiad Preifatrwydd Cyfeiriadur Busnesau Cymru
 2. Hysbysiad Preifatrwydd - Ymholiad Cymorth Busnes

Gwefan yr Ardaloedd Menter

 1. Hysbysiad Preifatrwydd - Cysylltu â ni

Gwefan Arbenigedd Cymru

 1. Hysbysiad Preifatrwydd - Cysylltu â ni

Gwefan Cyswllt Ffermio

 1. Hysbysiad Preifatrwydd - Cysylltu â ni
 2. Hysbysiad Preifatrwydd – Ffurflen Gofrestru
 3. Hysbysiad preifatrwydd i Ffurflen gais y gwasanaeth cynghori

Gwefan Bwyd a Diod

 1. Hysbysiad Preifatrwydd - Cysylltu â ni

Gwefan Helo Blod

 1. Hysbysiad Preifatrwydd Helo Blod

Gwefan Mentora

 1. Hysbysiad Preifatrwydd - Cofrestrwch i ddod yn Fentor
 2. Hysbysiad Preifatrwydd - Cofrestru i ddod o hyd i fentor busnes

Porth Sgiliau

 1. Hysbysiad Preifatrwydd - Porth Sgiliau
 2. Rhybudd Preifatrwydd Mynediad 
 3. Hysbysiad Preifatrwydd Ffurflen Datganiad o Ddiddordeb mewn Prentisiaethau
 4. Hysbysiad Preifatrwydd Porth Sgiliau ar Gyfer Busnes Ffurflen datganiadau o ddiddordeb

Cofrestr Rhanddeiliaid

 1. Hysbysiad Preifatrwydd - Cofrestr Rhanddeiliaid

Gwefan Cyflymu Cymru i Fusnesau

 1. Hysbysiad Preifatrwydd - Cysylltu â ni

Gwefan Masnachu a Buddsoddi

 1. Hysbysiad Preifatrwydd - Cysylltu â ni

Y Parth Twristiaeth

 1. Hysbysiad Preifatrwydd - Sicrhau Ansawdd Croeso Cymru

Rhwydwaith Busnes Cymru

 1. Hysbysiad Preifatrwydd - Cysylltu â ni

Gallwch ddarllen ein datganiad preifatrwydd blaenorol yma.