BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Polisi Iaith Gymraeg

Mae’r wefan hon yn cynnwys gwybodaeth am y cymorth busnes sydd ar gael gan Lywodraeth Cymru a’i phartneriaid. Mae’r wefan hefyd yn cynnwys dolenni i GOV.UK a gwefannau perthnasol eraill.

Yn unol â’n Cynllun Iaith Gymraeg ac â'r Safonau Iaith Gymraeg a ddaeth i rym 1 Ebrill 2016, rydym yn cyhoeddi’r holl gynnwys y mae gennym gyfrifoldeb uniongyrchol amdano yn ddwyieithog. Cyfrifoldeb y safleoedd allanol yr ydym yn cysylltu â nhw yw cydymffurfio gyda'u Cynllun Iaith eu hunain, os oes Cynllun ganddynt, neu gyda'r Safonau Iaith.


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.