Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Polisi Iaith Gymraeg

 

Mae’r wefan hon yn cynnwys gwybodaeth am y cymorth busnes sydd ar gael gan Lywodraeth Cymru a'i phartneriaid. Mae’r wefan hefyd yn cynnwys dolenni i GOV.UK a gwefannau perthnasol eraill.

Mae’r holl gynnwys a gynhyrchwyd gan Lywodraeth Cymru wedi’i gyhoeddi’n ddwyieithog yn unol â’n dyletswyddau o dan Safonau’r Gymraeg. Fodd bynnag, mae cynnwys a ddarperir drwy ddolenni i safleoedd allanol yn cael ei ddarparu yn unol â’u gofynion nhw eu hunain, ac nid cyfrifoldeb Llywodraeth Cymru yw’r cynnwys hwn.

Conversion pixel