• Ymgysylltu â Llywodraeth Cymru ynghylch polisïau a gwasanaethau sydd o bwys i chi
  • Ymgysylltu yn hawdd – rhowch wybod i ni beth sydd o ddiddordeb i chi ac fe wnawn ni roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi
  • Ymgysylltu wedi’i deilwra i chi – ymunwch â ni fel aelod o'r cyhoedd, fel busnes neu fel gweithiwr yn y sector cyhoeddus

Dathlu’r arfordir, morluniau dramatig, a dyfrffyrdd bywiog cefn gwlad, a’r cyfan yn llawn o fywyd, antur a chwedl.

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu’r ffilm bwerus hon i hyrwyddo’r diwydiant Bwyd Môr Cymru ledled y byd.

Cymru a’r Môr

Mae’r golygfeydd godidog a’r diwylliant cyfoethog yn gwneud Cymru’n lle deniadol. Mae’n hardal forol yn fwy na’n hardal dirol ac mae’n bwysig iawn i ni. Mae dros 60% o’r boblogaeth yn byw ac yn gweithio ar yr arfordir.

 

Mae’n glannau hardd yn gartref i sawl porthladd mawr, harbyrau a chymunedau arfordirol. Mae busnesau arfordirol a morol yn hollbwysig ac yn cyfrannu dros £6.8 biliwn i economi Cymru.   

 

Mae angen gwarchod ein moroedd a’n glannau ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Ein gweledigaeth yw sicrhau moroedd glân, iach, diogel, biolegol amrywiol a chynhyrchiol. Mae Cymru’n cynnig nifer o gyfleoedd cyffrous ar gyfer ‘Twf Glas’. Hoffem weld ein busnesau a’n cymunedau arfordirol yn ffynnu o fewn ein gwlad arbennig ac amrywiol.

Gweler y grantiau datblygu sydd ar gael

 

Bydd Cynllunio Morol yn cael ei seilio ar y dystiolaeth orau sydd ar gael. Mae’r porthol yn cyflwyno data o amrywiaeth o ffynonellau mewn ar ffurfiau mapiau.

Diddordeb mewn ymuno â’r diwydiant

Mae'r diwydiant bwyd môr a physgota yng Nghymru yn cynnig ystod eang o gyfleoedd o reolaeth cadwraethol a morol i goginio'r ddalfa sy'n cael ei dal yng Nghymru o fewn y sector lletygarwch.

Partneriaeth Mannau Glân Cymru

Mae Cymru wedi ymuno ag ymgyrch #MoroeddGlân #CleanSeas i droi'r llanw ar blastig. Addunedwch eich ymrwymiad.


Newyddion a Tweets

Brosiect Ymchwil Sbwriel Morol
Mae Llywodraeth Cymru’n gwahodd cynigion am brosiect Ymchwil Sbwriel Morol. Mae manylion y tendr ar…
Welsh National Marine Plan
Welcome  This is the first edition of a newsletter which will keep you up to date on the latest…
New project seeks Welsh volunteers to help save one of the world’s rarest sharks
Could local communities help save the Critically Endangered Angelshark? In an exciting…
Taith Fasnach Bwyd Môr, Hong Kong
Mae lle i 10 ar y daith fasnach hon a fydd yn cael ei chynnal yr un pryd â Seafood Expo Asia yn…