people sitting around a laptop

Yma i gefnogi busnesau drwy'r argyfwng costau byw

Rydym yn gwybod bod costau cynyddol yn her fawr i fusnesau ledled Cymru ar hyn o bryd. Dyna pam rydyn ni'n gweithio gyda'n partneriaid i ddod â'r adnoddau a'r gefnogaeth ymarferol sydd eu hangen i addasu a llywio cost gynyddol gwneud busnes – i gyd mewn un lle.


Meysydd Allweddol

Cewch hyd i wybodaeth isod am yr ystod o gymorth a all fod ar gael i helpu busnesau i dorri costau a gwella cynaliadwyedd.

Cymorth i Weithwyr

Cymorth ariannol a allai fod ar gael i'ch helpu chi.

Canfyddwr Cyllid

Gallwch chwilio am gyllid fel grantiau, benthyciadau ac opsiynau cyllid eraill sy'n berthnasol i'ch busnes gan ddefnyddio Canfyddwr Cyllid Busnes Cymru

Cynllun Gostyniad mewn Biliau

Dysgwch am y Cynllun Gostyniad Billiau Ynni i gwsmeriaid annomestig – GOV.UK

Mae Banc Datblygu Cymru yn fenthycwyr unigryw i fusnesau yng Nghymru. Cafodd ei sefydlu gan Lywodraeth Cymru i gefnogi economi Cymru drwy ei gwneud hi'n haws i fusnesau gael y cyllid sydd ei angen arnynt i ddechrau, cryfhau a thyfu.