Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes03000 6 03000

BOSS

Cyrsiau ar-lein ar gyfer dechrau, rhedeg neu dyfu eich busnes

Paratoi ar gyfer y newidiadau i ddod

Digwyddiadau Busnes Cymru

Busnes a Hunangyflogaeth

Gwybodaeth ac arweiniad ar gyfer busnes ar wefan GOV.UK 'Saesneg yn unig'

Syniadau Busnes ac Arloesi

Ewch i'r ardal Syniadau Busnes ac Arloesi pwrpasol

Cyflogi pobl

Yn cynnwys cyflogau, contractau a phenodi ar wefan GOV.UK 'Saesneg yn unig'

Cyllid

Ewch i'r ardal cyllid pwrpasol

TG

Safle pwrpasol am bopeth ar TG

Marchnata

Safle pwrpasol am bopeth ar farchnata

Arian a Threthi

Yn cynnwys Yswiriant Gwladol a hunanasesu

Sgiliau a Hyfforddiant

Safle pwrpasol am bopeth ar Sgiliau a Hyfforddiant

Dechrau busnes a Chynllunio Busnes

Ewch i'r ardal Dechrau Busnes a Chynllunio Busnes pwrpasol

Gwaith, swyddi a phensiynau

Yn cynnwys gwyliau a phensiynau ar wefan GOV.UK 'Saesneg yn unig'

Canllawiau Pellach

Yn cynnwys gwybodaeth bellach ddefnyddiol

Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: cymorth i’ch busnes

Clicwch yma am tudalen gartref Covid
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: support for your business

Click here for the Covid homepage
Conversion pixel