Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnesFfoniwch 03000 6 03000

Cronfa Cydnerthedd Brexit, gwerth £6 miliwn ar gael i fusnesau Cymru

Cyrsiau ar-lein am ddim. Ar gyfer dechrau, rhedeg neu dyfu eich busnes

Digwyddiadur

Chwiliwch am ddigwyddiadau busnes, hyfforddiant a gweithdai sy'n cael eu cynnal 

Busnes a Hunangyflogaeth

Gwybodaeth ac arweiniad ar gyfer busnes ar wefan GOV.UK 'Saesneg yn unig'

Syniadau Busnes ac Arloesi

Ewch i'r ardal Syniadau Busnes ac Arloesi pwrpasol

Cyflogi pobl

Yn cynnwys cyflogau, contractau a phenodi ar wefan GOV.UK 'Saesneg yn unig'

Cyllid

Ewch i'r ardal cyllid pwrpasol

TG

Safle pwrpasol am bopeth ar TG

Marchnata

Safle pwrpasol am bopeth ar farchnata

Arian a Threthi

Yn cynnwys Yswiriant Gwladol a hunanasesu

Sgiliau a Hyfforddiant

Safle pwrpasol am bopeth ar Sgiliau a Hyfforddiant

Dechrau busnes a Chynllunio Busnes

Ewch i'r ardal Dechrau Busnes a Chynllunio Busnes pwrpasol

Gwaith, swyddi a phensiynau

Yn cynnwys gwyliau a phensiynau ar wefan GOV.UK 'Saesneg yn unig'

Canllawiau Pellach

Yn cynnwys gwybodaeth bellach ddefnyddiol

Conversion pixel