BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Cyfeiriadur Busnes

Rydym yn gwahodd busnesau i hysbysebu yng Nghyfeiriadur Busnesau Cymru i hyrwyddo eu nwyddau, eu gwasanaethau a'u manylion i fusnesau eraill ac i gwsmeriaid.

Defnyddiwch ein cyfeiriadur i chwilio'n gyflym am fusnes yng Nghymru yn ôl ei enw neu gwnewch chwiliad uwch drwy ddefnyddio cyfuniad o feini prawf.

Nid yw'r cynnwys hwn ar gael ar ein gwefan BETA.

Mae gan Cyfeiriadur Busnes safle pwrpasol.


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.