BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Pwnc

Ymchwil a datblygu gwyddonol

Technoleg Feddygol, Arloesi, Cynhyrchion fferyllol

Cwsmer, gwerthiant, ymchwil


Cymorth busnes

I'ch helpu i dyfu eich busnes, cysylltwch â ni ar 03000 6 03000

Gwneud cais am alwad yn ôl

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.


NEWYDDION

Employers are responsible for the health and safety of their employees while they are at work.
Using the Welsh language can lead to gaining new customers and improving your reputation.  The Welsh Language Commissioner offers the following services:
Bydd cystadleuaeth Menywod sy’n Arloesi Innovate UK 2024/25 yn rhoi hyd at £75,000 o gyllid grant i 50 o fenywod ynghyd â phecyn
Gallwch wella cystadleurwydd a chynhyrchiant eich busnes drwy bartneriaethau a ariennir gydag academyddion ac ymchwilwyr.
Gweld pob newyddion

Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.