BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru

Rydym yn cefnogi busnesau'r sector gwyddorau bywyd sy'n gweithio ym maes biotechnoleg, technoleg feddygol, cynhyrchion fferyllol, diagnosteg, meddygaeth aildyfu, niwrowyddoniaeth ac e-iechyd.

Os yw eich busnes yn gweithio yn y meysydd hyn, efallai y gallwn eich helpu.
 

Mae gan Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru wefan ar wahân