BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Marchnata

Mae marchnata yn allweddol i unrhyw fusnes, mae o gymorth i gadw ar y blaen i gystadleuwyr ac yn eich galluogi i hyrwyddo eich busnes i’r farchnad, gan ei gwneud hi’n haws i gwsmeriaid brynu gan roi hwb i’ch gwerthiant.

Mae ein canolfan adnoddau marchnata yn darparu gwybodaeth farchnata ymarferol sy'n rhoi sylw i amrywiaeth eang o bynciau, ac yn cynnwys adnoddau i helpu eich busnes.
 

Mae gan Business Wales Marketing Zone wefan ar wahân

(Saesneg yn unig)


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.