BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Yn meddwl rhedeg busnes?

Mae Busnes Cymru yma i'ch helpu gyda'ch camau cyntaf i hunangyflogaeth gyda dewis eang ac ymarferol o ganllawiau a chymorth busnes. Mae gennym daflenni ffeithiau am ddim a mynediad at gyngor a chyfarwyddyd busnes i'ch helpu i ddewis y busnes cywir i chi, ynghyd ag adnoddau ar-lein i feithrin eich hyder wrth ddechrau busnes.

dechrau arni

Lawrlwythwch ein Taflen Ffeithiau Dechrau Busnes i archwilio gwahanol syniadau busnes a allai fod yn addas i chi.

Ydy hunangyflogaeth yn addas i chi? Cymerwch gip ar ein canllawiau Hunangyflogaeth.

Os ydych chi'n 25 oed neu'n iau ac yn chwilio am gyfleoedd newydd neu os oes gennych chi syniad busnes, cymerwch olwg ar Syniadau Mawr Cymru.

Rydym yn helpu darpar berchnogion busnes i oresgyn yr heriau sy’n eu hwynebu ar eu taith i ddechrau busnes.

Defnyddiwch ein canfyddwr cyllid i ddod o hyd i opsiynau cyllid a sut i ddewis y math cywir o gyllid i chi.

Mae gwasanaethau Busnes Cymru yn cynnig gwybodaeth, cyngor, arweiniad a chymorth wedi’i ariannu’n llawn i bobl yng Nghymru sy’n dechrau, yn rhedeg ac yn datblygu eu.


Mewn Ffocws

Mae BOSS yma i'ch helpu chi a'ch busnes i ddatblygu drwy ddysgu ar-lein.

Penderfynu a yw eich syniad ar gyfer busnes cymdeithasol yn gynnig dichonadwy ai peidio.

Helo Blod yw eich gwasanaeth cyfieithu a chynghori Cymraeg cyflym a chyfeillgar

Cymorth busnes

I ddechrau eich busnes ffoniwch ni ar 03000 6 03000

Gofynnwch am alwad yn ôl

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.