Dechrau a Chynllunio Busnes

Dechrau a Chynllunio Busnes

Os ydych chi wedi bod eisiau dechrau eich busnes eich hun erioed neu os yw eich amgylchiadau’n mynnu eich bod chi’n ystyried hunangyflogaeth, rydyn ni yma i helpu. Bydd y wybodaeth am y cymorth ymarferol sydd ar gael ar y tudalennau hyn yn eich helpu ar eich taith.

 

Dechrau busnes

Cymerwch y camau cyntaf i fyd hunangyflogaeth. Rydyn ni’n helpu darpar berchnogion busnes i oresgyn yr heriau maen nhw’n eu hwynebu ar eu taith i ddechrau busnes.

Cymerwch ran a siaradwch â ni:

Ffoniwch ein llinell gymorth ar 03000 6 03000

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

Datblygu eich syniad

Gallwch yrru eich syniad busnes o gysyniad i greadigaeth. Mae gennym gannoedd o daflenni ffeithiau rhad ac am ddim i’ch helpu i ddewis y math cywir o fusnes.

Am gyfleoedd i feithrin eich hyder wrth ddechrau busnes, mae cymorth ac arweiniad ychwanegol ar gael ar gyfer:

ASTUDIAETHAU ACHOS

Cymorth dechrau busnes

"Byddai 99% o'r rhai sy'n mynychu ein cwrs yn ei argymell i ffrindiau a theulu"

Dod o hyd i Gyllid

Defnyddiwch ein Canfyddwr Cyllid i ddod o hyd i opsiynau cyllid ar gyfer eich busnes


Datblygu eich dealltwriaeth o fusnes

Porwch drwy ein harlwy cynhwysfawr ac ymarferol o ganllawiau a thaflenni ffeithiau. Maen nhw'n ymdrin ag amryw o wahanol bynciau, gan gynnwys:

Datblygu eich dealltwriaeth o fusnes

Os ydych chi am wella eich sgiliau a’ch gwybodaeth, cofrestrwch gyda BOSS i gael mynediad at ystod o gyrsiau cymorth busnes, o gynllunio busnes, cyllid, marchnata, Adnoddau Dynol, allforio i ddatblygu cynnyrch. Mae pob cwrs BOSS yn ddwyieithog ac yn rhyngweithio, ac yn cynnwys canllawiau, deunydd i’w lawrlwytho a chwisiau i wneud dysgu’n ddiddorol ac yn hwyl.