Welsh Government

Featured

Croeso i Syniadau Mawr Cymru!

Diddordeb mewn menter? Cymerwch gip o gwmpas i gael eich ysbrydoli gan eraill, dysgu am fusnes a datblygu’ch syniadau mawr eich hun. Gallwn ni eich helpu i gymryd y cam cyntaf tuag at fod yn feistr arnoch chi’ch hun!


Ymunwch â Syniadau Mawr Cymru!
Yma gallwch ofyn i ni am gymorth gyda eich syniadau busnes. Byddwch hefyd yn derbyn ein cylchlythyr misol, dyddiadau ar gyfer digwyddiadau a gweithdai i gefnogi eich siwrnai busnes, straeon bywyd go iawn gan entrepreneuriaid ifanc a gwybodaeth am ein Bwtcamp i Fusnes!

Sign up

Sign up for the latest news, events and updates