Bootcamp delegates
Canllaw cychwyn am ddim

Cofrestrwch i gael canllaw cychwyn busnes am ddim.

Dechrau heddiw!

Leigh in front of her dresses
Entrepreneur Dan Sylw

Cliciwch yma i ddarllen stori Leigh

“Oni bai am Syniadau Mawr Cymru a’m cynghorydd busnes Miranda Thomas, nid wyf yn credu y byddai gen i’r hyder i ddechrau fy musnes fy hun"

Coronavrius Advice
Cyngor Coronafeirws

Cliciwch yma i weld y cyngor diweddaraf ar Coronavirus gan Busnes Cymru.Bwtcamp
Ydych chi yn cefnogi pobl ifanc?

Darganfanwch cyfleuodd i gydweithio, cymorth i eich rhwydweithiau neu cysylltwch ni am fwy a wybodaeth. Mae adran newydd y Partneriaid hefo adnoddau, ymchwil, adran cyfeirio a manylion cyswllt i gyd mewn un lle i helpu chi hyrwyddo entrepreneuriaeth.

Sganiwch i roi adborth inni ar sesiwn ddiweddar

Digwyddiadur
21 Med 2020
Covid-19: Gweminar Cychwyn Busnes Gofal Cymdeithasol
Ydych chi eisiau cychwyn Busnes Gofal Cymdeithasol?...
22 Med 2020
COVID19 a’ch Busnes – Gwaith Papur a Gwneud Pethau’n Iawn
Popeth mae angen i chi ei wybod am gadw cofnodion ar...
24 Med 2020
Covid-19: Gweminar Cychwyn Menter Gymdeithasol
Ydych chi eisiau cychwyn Menter Gymdeithasol? Bydd...
Fwy o Ddigwyddiadau