Diddordeb mewn dechrau eich busnes eich hun neu weithio i chi eich hun? Edrychwch ar sut rydym yn cefnogi entrepreneuriaid ifanc fel chi. P’un a ydych mewn addysg, yn gweithio neu’n paratoi eich cam nesaf, gallwn helpu!

 

Jecca Makeup

Rhybudd Coronafeirws 

Yma yn Syniadau Mawr Cymru ein blaenoriaeth yw diogelwch a lles pobl ifanc Cymru a'r staff sy'n gweithio mor galed i'w cefnogi. Felly, hyd y gellir rhagweld, bydd cefnogaeth Syniadau Mawr Cymru yn cael ei darparu ar-lein a dros y ffôn yn hytrach nag mewn person.

Mae ein gweithdai a digwyddiadau eraill wedi'u gohirio nes y rhoddir rhybudd pellach, ond cadwch mewn cysylltiad trwy'r cyfryngau cymdeithasol a drwy gofrestru yn syniadaumawr.cymru i gael manylion am ddigwyddiadau ar-lein sydd yn dod, fel y maent wedi'u cyhoeddi.

Byddwn hefyd yn parhau i ddarparu'r gwasanaeth gorau y gallwn i gefnogi entrepreneuriaid ifanc yng Nghymru:

  • Os ydych chi'n gleient Syniadau Mawr Cymru yna bydd eich Cynghorydd Busnes yn dal i fod ar gael i chi ar y ffôn ac ar e-bost. Os ydych chi wedi colli eu manylion, e-bostiwch ymholiadau@syniadaumawrcymru.com
  • Os ydych yn 25 oed neu iau, ac yn ystyried cychwyn busnes un diwrnod, gallwch bori trwy syniadaumawr.cymru am adnoddau i'ch helpu i ddechrau. Cofrestrwch i gael canllaw am ddim.
  • Os ydych chi'n Fodel Rôl Syniadau Mawr Cymru, cysylltir â chi'n bersonol i drafod cynlluniau ar gyfer y dyfodol.
  • Os ydych chi'n fusnes yng Nghymru gyda chwestiynau ar sut y gallai Coronavirus effeithio ar eich busnes a'r gefnogaeth sydd ar gael i chi, ewch i https://businesswales.gov.wales/cy/cyngor-coronafeirws

Gwiriwch ein cyfryngau cymdeithasol a syniadaumawr.cymru i gael y diweddaraf.


George Dugard
Entrepreneur Dan Sylw

Cliciwch yma i ddarllen stori George

"Rydym ni yma i arwain cleientiaid ar hyd y ffordd i wneud buddsoddiad gwych mewn eiddo.”

Bootcamp delegates
Canllaw cychwyn am ddim

Cofrestrwch i gael canllaw cychwyn busnes am ddim.

Dechrau heddiw!

Coronavrius Advice
Cyngor Coronafeirws

Cliciwch yma i weld y cyngor diweddaraf ar Coronavirus gan Busnes Cymru.


Darganfyddwch mwy am dan entrepreneuriaeth, sut i fod yn feistr arnoch chi'ch hyn, rhwydweithio ac cyfle i gael cymorth yn fan hyn. 

 

Dechrau


Bwtcamp
Ydych chi yn cefnogi pobl ifanc?

Darganfanwch cyfleuodd i gydweithio, cymorth i eich rhwydweithiau neu cysylltwch ni am fwy a wybodaeth. Mae adran newydd y Partneriaid hefo adnoddau, ymchwil, adran cyfeirio a manylion cyswllt i gyd mewn un lle i helpu chi hyrwyddo entrepreneuriaeth.

Sganiwch i roi adborth inni ar sesiwn ddiweddar

Events

There are currently no events available.

Fwy o Ddigwyddiadau