Croeso i Syniadau Mawr Cymru!

Dyma ein lansiad fideo i orffen Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang!

Cymerodd Ibby Tarafdar beth amser i ffwrdd o’i fusnes dylunio rhyngwladol i rannu ei daith fusnes ac i ysbrydoli eraill i ddilyn ôl ei draed.

Os ydych chi'n 25 neu'n iau ac yn wynebu rhwystrau sy'n eich atal rhag cychwyn busnes, yn chwilio am gyfle newydd, neu os oes gennych chi syniad busnes gwych, yna gall Syniadau Mawr Cymru helpu.

Darganfod mwy

 

Bootcamp delegates
Canllaw cychwyn am ddim

Cofrestrwch i gael canllaw cychwyn busnes am ddim.

Dechrau heddiw!

Olaitan
Entrepreneur Dan Sylw

Cliciwch yma i ddarllen stori Olaitan

 

Llun Ein Cefnogaeth
Ein Cefnogaeth

Cliciwch yma i weld y cymorth sydd ar gael

Coronavrius Advice
Cyngor Coronafeirws

Cliciwch yma i weld y cyngor diweddaraf ar Coronavirus gan Busnes Cymru.Digwyddiadur

There are currently no events available.

Fwy o Ddigwyddiadau