Ein Cefnogaeth 

Mae’r adran yma yn rhoi popeth y mae angen i chi ei wybod am y gefnogaeth sydd ar gael ar eich cyfer.

 

Ein Cefnogaeth
Grant Dechrau Busnes Pobl Ifanc

Mae grant o hyd at £2,000 ar gael i helpu pobl ifanc o dan 25 oed, sy'n byw neu'n dychwelyd i Gymru i fod yn hunangyflogedig.

Grant Dechrau Busnes Pobl Ifanc
Gweithdai

Mae ein Gweithdai Ysbrydoledig ac Datblygu yn cael eu rhedeg gan en modelau rôl. Dim ots os rydych chi dal yn ysgol, coleg, prifysgol neu mewn grŵp cymunedol. Edrychwch i weld pa opsiwn sydd yn gweithio orau iddych chi. 

Pethau i'w cofio: Cam wrth Gam wrth ddechrau Busnes

Lawrlwythwch y rhestr ddefnyddiol yma a’i defnyddio i fod yn drefnus, cael gwybod pryd yr ydych yn barod i gwrdd â chynghorydd Busnes Cymru, a gwneud yn siŵr eich bod yn aros ar y trywydd cywir!

Pencampwr Menter

Mae Pencampwyr Entrepreneuriaeth ym mhob coleg a phrifysgol yng Nghymru, dewch o hyd i'ch un chi yma.

Ein Tîm

Mae ein tîm yma i'ch helpu. Edrychwch pwy y gallwch gysylltu â nhw yn yr ardal.

 

Pwy arall sy’n gallu Cefnogi eich Busnes?

Rhagor am ba gymorth sydd ar gael i chi a’ch syniad busnes

Free Start Up Guide

Sign up here for a free business start up guide.

Get started today!

Subscribe to our Newsletter

Stay up to date with all our news, stories and events with our monthly newsletter! 

Call Us!

The Business Wales Helpline is a key gateway into the Business Wales service.  It is part of the overall Business Wales service that provides business support to people starting, running and growing a business.

Business Ideas Factsheets

If you're looking to start a new business we have hundreds of free factsheets to help you choose the right type of business. Our free factsheets give you lots of information to get your business started

Business Planning Guides

Find guides about business planning to choosing the right name for your business, and everything in between here!

Contact Us

Any questions? Already got an idea that you want to get started? Want to contact a business advisor? Workshop enquiries?

Get in touch here!