Mae’r adran yma yn rhoi popeth y mae angen i chi ei wybod am y gefnogaeth sydd ar gael ar eich cyfer.

 

Ein Cefnogaeth
Gweithdai
Gweithdai

Mae ein Gweithdai Ysbrydoledig ac Datblygu yn cael eu rhedeg gan en modelau rôl. Dim ots os rydych chi dal yn ysgol, coleg, prifysgol neu mewn grŵp cymunedol. Edrychwch i weld pa opsiwn sydd yn gweithio orau iddych chi. 

Pethau i'w cofio: Cam wrth Gam wrth ddechrau Busnes
Pethau i'w cofio: Cam wrth Gam wrth ddechrau Busnes

Lawrlwythwch y rhestr ddefnyddiol yma a’i defnyddio i fod yn drefnus, cael gwybod pryd yr ydych yn barod i gwrdd â chynghorydd Busnes Cymru, a gwneud yn siŵr eich bod yn aros ar y trywydd cywir!

Pencampwr Menter
Pencampwr Menter

Mae Pencampwyr Entrepreneuriaeth ym mhob coleg a phrifysgol yng Nghymru, dewch o hyd i'ch un chi yma.

Our Team
Ein Tîm

Mae ein tîm yma i'ch helpu. Edrychwch pwy y gallwch gysylltu â nhw yn yr ardal.

 

Help
Pwy arall sy’n gallu Cefnogi eich Busnes?

Rhagor am ba gymorth sydd ar gael i chi a’ch syniad busnes

Bootcamp delegates
Canllaw cychwyn am ddim

Cofrestrwch i gael canllaw cychwyn busnes am ddim.

Dechrau heddiw!

Bootcamp
Tanysgrifiwch i’n Cylchlythyr

Cewch wybod am yr holl newyddion, storïau a digwyddiadau yn ein cylchlythyr misol!

Helpline red phone
Llinell Gymorth Busnes Cymru

Mae Llinell Gymorth Busnes Cymru yn ffordd bwysig o gael gafael ar wasanaeth Busnes Cymru.  Mae’n rhan o wasanaeth cyffredinol Busnes Cymru sy’n cynnig cymorth busnes i bobl sy'n dechrau busnes, ei gynnal a’i ddatblygu.

cartoon workers
Dalenni Ffeithiau Syniadau Busnes

Os ydych yn bwriadu dechrau busnes, mae gennym gannoedd o ddalenni ffeithiau rhad ac am ddim i’ch helpu i ddewis y math cywir o fusnes. Mae eich dalenni ffeithiau yn rhoi llawer o wybodaeth fydd yn eich helpu i ddechrau eich busnes.

Business Wales Guide cartoon
Canllawiau Cynllunio Busnes

Cewch hyd i ganllawiau am gynllunio busnes, dewis enw ar gyfer eich busnes, a phob math o faterion eraill!

Contact Us
Cysylltwch â ni

Unrhyw gwestiynau? Oes gennych chi eisoes syniad yr hoffech roi cynnig arno? Hoffech chi gysylltu â chynghorydd busnes? Ymholiadau am weithdai?

Cysylltwch â ni yma!