Syniadau Mawr Cymru: Dan sylw

Darllenwch newyddion, storïau, blogiau a mwy gan entrepreneuriaid ifanc yng Nghymru. Maent yn rhedeg busnesau ar draws pob math o sectorau. Byddant yn siŵr o’ch ysbrydoli.

Mae llawer o’r entrepreneuriaid hyn wedi datblygu i fod yn Llysgenhadon Syniadau Mawr Cymru. Mynnwch gip ar eu proffiliau.