Syniadau Mawr Cymru: Dan sylw

Darllenwch newyddion, storïau, blogiau a mwy gan entrepreneuriaid ifanc yng Nghymru. Maent yn rhedeg busnesau ar draws pob math o sectorau. Byddant yn siŵr o’ch ysbrydoli.

Mae llawer o’r entrepreneuriaid hyn wedi datblygu i fod yn Llysgenhadon Syniadau Mawr Cymru. Mynnwch gip ar eu proffiliau.

Canlyniadau Hidlo
Enw'r busnes
Beautiful Buffets
Disgrifiad busnes
Busnes Arlwyaeth
Poppi Kingsepp
Enw'r busnes
Dog Adventure Land
Disgrifiad busnes
Canolfan Gweithgareddau Awyr Agored i Gŵn
Sean Mayor - Dog Adventure Land
Enw'r busnes
All You Need
Disgrifiad busnes
Busnes Toeau
Rose Williams
Enw'r busnes
Grow Up Gaby
Disgrifiad busnes
Siop anrhegion sy'n arbenigo mewn cynhyrchion â thema lles fel mygiau, matiau diodydd a chardiau cyfarch
photo of Gabriella Di Salvo
Enw'r busnes
Saadia Speaks
Disgrifiad busnes
Darparu gweithdai magu hyder, ysgogol, i bobl ifanc.
Image of Saadia Abubaker
Enw'r busnes
Rosy Cheeks
Disgrifiad busnes
Mae Rosy Cheeks, yn cynhyrchu bicinis wedi’u gwneud â llaw unigryw mewn ymgais i leihau gwastraff a herio’r diwydiant ffasiwn cyflym.
photo of Lydia Hitchins
Enw'r busnes
Ride Dyfi
Disgrifiad busnes
Siop un stop i feicwyr mynydd ddod o hyd i lety addas gyda chyfleusterau i storio beiciau, llefydd i feicio, a phethau eraill i’w gwneud o amgylch y cyrchfannau beicio mwyaf poblogaidd yng ngogledd orllewin Cymru.
Ride Dyfi photo
Enw'r busnes
GEEJ
Disgrifiad busnes
Busnes ffordd o fyw sy’n cyfuno hyfforddiant ffitrwydd a brand gwisg actif, wedi’i ysbrydoli gan ei chariad at ddawns.
Georgina James photo
Enw'r busnes
Topwork
Disgrifiad busnes
Llwyfan digidol sy'n caniatáu i fusnesau bach brynu gwasanaethau digidol gan weithwyr llawrydd, fel dylunio graffeg a rhaglennu, i farchnata a chymorth busnes.
Karl Swanepoel