Adran Partner

that enables young people in all communities to contribute positively to economic and social success. Everything you need to support young people with entrepreneurial intentions in Wales, all in one place. Want to talk? Get in touch.

 

Darllenwch amrywiaeth o gyhoeddiadau, polisïau a strategaethau sy'n ymwneud â menter ac entrepreneuriaeth ieuenctid.
Role Model Home
Entrepreneur Dan Sylw

Cliciwch yma i ddarllen stori Olaitan

 


Diweddariadau a beth sy'n newydd

Mae modelau rôl Syniadau Mawr Cymru yn ysbrydoli 300,000 o bobl ifanc - darllenwch amdano yma

Adnoddau partner ar gyfer cyfleoedd Asiantau Entrepreneuriaeth Ieuenctid Cliciwch yma

Banc adnoddau i'ch helpu i hyrwyddo gwasanaethau Syniadau Mawr Cymru sy'n cael eu cyd-ddarpau gennym ar gyfer pobl ifanc mewn ffordd gyson a diddorol Cliciwch yma

Y banc syniadau rhyngweithiol newydd ar gyfer cynnal sesiynau Cliciwch yma

Os ydych am gael yr wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn sy'n newydd, dilynwch ein cyfrif Twitter @SyniadauMawrCym

Skip to content