Adran Partner

Rydym am ddatblygu diwylliant entreprepreneuriaidd yng Nghymru 

sy'n galluogi pobl ifanc ym mhob cymuned i wneud cyfraniad cadarnhaol at lwyddiant economaidd a chymdeithasol. Popeth y mae ei angen arnoch i gefnogi pobl ifanc sydd ag amcanion entrepreneuriaidd yng Ngymru. Ydych chi eisiau siarad?  Cysylltwch â ni

Darllenwch amrywiaeth o gyhoeddiadau, polisïau a strategaethau sy'n ymwneud â menter ac entrepreneuriaeth ieuenctid.
Hafan Modelau rôl
Olaitan
Entrepreneur Dan Sylw

Cliciwch yma i ddarllen stori Olaitan

 

DRD Logo
Her Dechrau Rhywbeth Da

Ar agor tan 18 Mehefin 2021!


Diweddariadau a beth sy'n newydd

Mae modelau rôl Syniadau Mawr Cymru yn ysbrydoli 300,000 o bobl ifanc - darllenwch amdano yma

Adnoddau partner ar gyfer cyfleoedd Asiantau Entrepreneuriaeth Ieuenctid Cliciwch yma

Banc adnoddau i'ch helpu i hyrwyddo gwasanaethau Syniadau Mawr Cymru sy'n cael eu cyd-ddarpau gennym ar gyfer pobl ifanc mewn ffordd gyson a diddorol Cliciwch yma

Y banc syniadau rhyngweithiol newydd ar gyfer cynnal sesiynau Cliciwch yma

Os ydych am gael yr wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn sy'n newydd, dilynwch ein cyfrif Twitter @SyniadauMawrCym