Y Gyfnewidfa Entrepreneuriaeth ar gyfer Addysgwyr (ôl-16)

 

Ydych chi'n addysgu myfyrwyr dros 16 oed ac am ddysgu mwy am sut i gyflwyno entrepreneuriaeth i'ch gwersi? Efallai eich bod yn tiwtora rhywun sydd â syniad busnes ac nad ydych yn siŵr sut i'w gefnogi. Rydym wedi gweithio ar siop un stop newydd sy’n darparu adnoddau, ac sydd i’w gweld isod. Cofiwch droi ati’n aml oherwydd y byddwn yn ei diweddaru'n fisol drwy ddarparu dolenni ac adnoddau newydd

Olaitan
Entrepreneur Dan Sylw

Cliciwch yma i ddarllen stori Olaitan

 

Digwyddiadur
29 Ebr 2021
Covid-19: Gofyn i’r Arbenigwr gyda Carly Allchurch o Allchurch & Co, Cyfrifwyr Siartredig
Cyfle i gael ateb i’ch ymholiadau gan gyfrifydd...
6 Mai 2021
Bod yn weithiwr llawrydd yn y diwydiannau creadigol
Dysgwch gan ymarferwyr creadigol yr hyn mae angen...
15 Meh 2021
Eiddo Deallusol - cwestiynau ynghylch beth a pham
Deall beth yw eiddo deallusol a pham ei fod yn bwysig...
Fwy o Ddigwyddiadau