Ddim yn siŵr ble i ddechrau taith eich busnes? Bydd yr adran yma yn eich helpu i gael gwybod rhagor.

Yn ôl

Callum Griffiths
What's an Entrepreneur
What's an Entrepreneur
Top Tips for young entrepreneurs
Top Tips for young entrepreneurs

Our Big Ideas Wales Role Models share their tips for young Entrepreneurs.

How to write a business plan
How to write a business plan

This guide will show you how to prepare a high-quality business plan using a number of easy-to-follow steps

Bod yn fentrus wrth weithio
Bod yn fentrus wrth weithio

Gallwch bob amser feddwl fel entrepreneur hyd yn oed os nad ydych am ddechrau eich busnes neu ddim yn teimlo’n gwbl barod eto. Mae cyflogwyr hefyd yn chwilio am weithwyr mentrus, felly gall bod yn intrepreneuraidd gynnig llu o gyfleodd i chi. 

Enterprise Catalyst
Rhowch gynnig ar y Cwis Ysgogi Mentergarwch

Cewch wybod pa mor fentrus yr ydych mewn gwirionedd drwy lenwi’r teclyn hunanasesu yma. Mae’n ffordd wych o’ch helpu i ddeall rhagor am eich hun - eich ysgogiadau, sgiliau, agweddau er mwyn llwyddo. Ar ôl gwneud y cwis, cewch adroddiad personol sy’n crynhoi eich agweddau at fenter.

Drwy glicio’r ddolen yma, fe gewch eich tywys i wefan allanol.

Puzzle pieces joining together
Rhowch gynnig ar y Cwis Cymathu i Swyddi

Cofrestrwch ar gyfer/mewngofnodwch i Gyrfa Cymru i wneud y cwis sy’n eich galluogi i gymathu eich sgiliau a’ch diddordebau i yrfaoedd posibl yn y dyfodol.

Drwy glicio’r ddolen yma, fe gewch eich tywys i wefan allanol.

Sign Up
Cofrestrwch i Syniadau Mawr Cymru!

Cewch sesiynau 1-2-1 gyda Chynghorydd Busnes, canllaw ar gychwyn busnes a Simply Do Ideas - ffordd wych o ddatblygu eich syniadau busnes chi!

Featured stories collage
Syniadau Mawr Cymru: o dan sylw

Edrychwch ar ein hanesion go iawn a’n blogiau am ddechrau busnes