Step 1
Beth mae'n
ei olygu?
Dotted path to next section
Beth yw
Entrepreneur darllen mwy
Cynghorion gorau
i bod yn fwy hyderus darllen mwy
Modelau Rol Syniadau
Mawr Cymru darllen mwy
Allech chi fod
yn entrepreneur darllen mwy
Dan sylw
Newyddion, storiau
a blogiau darllen mwy
Step 2
Sgiliau a gwybodaeth ar
gyfer busnes. Beth wyt
angen ei wybod?
Dotted path to next section
Dysgu ar-lein darllen mwy
Hanfodion Busnes darllen mwy
Bod yn entrepreneuriadd
tr'n gweithio darllen mwy
Gweithdai darllen mwy
Step 3
Datblygu syniadau
busnes
Dotted path to next section
Eich Syniadau darllen mwy
Dalenni Ffeithiau
Syniadau Busnes darllen mwy
Cymerwch Ran darllen mwy
Canllaw
Cynllunio Busnes darllen mwy
Step 4
Lansio dy fusnes
Dotted path to next section
Adnoddau Ar-lein darllen mwy
Cysylltwch â ni darllen mwy
Pob lwc.
Cofia - gall fynd yn ôl ac ail-ymweld unrhyw un o'r dolenni unrhyw adeg.
Dyweda wrthym ble rwyt yn meddwl dy fod ar y daith i gychwyn busnes?
Tell us where you think you are on the journey to starting a business?