Syniadau Mawr Cymru

Cartoon illustration
Eisiau dysgu mwy am fusnes?
Eisiau dechrau busnes?
Dilyna'r map i ddysgu am dy hun, am fusnes, a lle i droi am yr help yr wyt angen i droi syniadau busnes i fewn i realiti Scroll to start
Step 1 Cartoon illustration Cartoon illustration
Bod yn
"Entrepreneur"
Beth mae'n ei olygu?
Bubble Bubble Bubble Bubble Bubble Bubble Bubble Bubble Bubble
Bod yn entrepreneuraidd
tra'n gweithio darllen mwy
Beth yw busnes? darllen mwy
Sut i feddwl fel entrepreneur darllen mwy
Straeon llwyddiant entrepreneuriaid
ifanc darllen mwy
Cwrdd entrepreneuriaid
eraill yng Nghymru darllen mwy
Next question Dotted path Dotted path Dotted path Dotted path
Step 2 Cartoon illustration Cartoon illustration
Sgiliau a gwybodaeth
ar gyfer busnes.

Beth wyt angen ei wybod?
Bubble Bubble Bubble Bubble Bubble Bubble Bubble Bubble Bubble
Ennill profiad darllen mwy
Pa mor fentrus wyt ti?
Cwblha ein hasesiadau Sgiliau darllen mwy
Agweddau a sgiliau entrepreneur darllen mwy
Gwahanu'r Ffeithiau rhag Ffuglen
Beth sydd angen ei wybod cyn dechrau busnes darllen mwy
Ymdrechu bob amser i ddod o hyd i ffordd o fyw a swydd yr wyt yn caru ac yn angerddol am.Aaron Meli o Slapping Skins Modelau rol
Next question Dotted path Dotted path Dotted path Dotted path
Step 3 Cartoon illustration Cartoon illustration
Datblygu syniadau busnesSut i greu, datblygu a
phrofi dy syniadau busnes?
Bubble Bubble Bubble Bubble Bubble Bubble Bubble Bubble Bubble Bubble Bubble
Sut i brofi dy syniadau busnes darllen mwy
Proffil Syniadau darllen mwy
Siarada â rhywun Cymryd rhan darllen mwy
10 myth uchaf darllen mwy
Sut i fod yn fwy creadigol darllen mwy
Diogelu dy syniadau darllen mwy
Dotted path Dotted path Dotted path Dotted path Dotted path Next question
Step 4 Cartoon illustration Cartoon illustration
Lansio dy fusnes.Wyt ti'n barod i ddechrau?
Cael yr help wyt ti angen
Bubble Bubble Bubble Bubble Bubble Bubble Bubble Bubble Bubble
Ennill profiad darllen mwy
Cymera ran mewn cyrsiau dechrau busnes gyda BOSS! darllen mwy
Siarada â rhywun! darllen mwy
Offer Cynllunio Busnes darllen mwy
Aros yn
gysylltiedig darllen mwy
Dotted path Dotted path Dotted path Dotted path Dotted path
Pob lwc. Cofia - gall fynd yn ôl ac ail-ymweld unrhyw un o'r dolenni unrhyw adeg.
Dyweda wrthym ble rwyt yn meddwl dy fod ar y daith i gychwyn busnes?
Tell us where you think you are on the journey to starting a business?
Tell us where you think you are on the journey to starting a business?