Y Gyfnewidfa Entrepreneuriaeth ar gyfer pawb arall sy'n cefnogi pobl ifanc

 

A ydych chi'n gweithio gyda phobl ifanc ac eisiau dysgu sut i gyflwyno entrepreneuriaeth mewn sgwrs? Efallai eich bod wedi cyfarfod â pherson ifanc sydd wedi cael syniad busnes ac nad ydych yn siŵr sut i'w gefnogi. Rydym wedi gweithio ar siop un stop newydd sy’n darparu adnoddau, ac sydd i’w gweld isod. Cofiwch droi ati’n aml oherwydd y byddwn yn ei diweddaru'n fisol drwy ddarparu dolenni ac adnoddau newydd.

Entrepreneur Dan Sylw

Cliciwch yma i ddarllen stori Olaitan

 

Digwyddiadur

There are currently no events available.

Fwy o Ddigwyddiadau