Y Gyfnewidfa Entrepreneuriaeth ar gyfer pawb arall sy'n cefnogi pobl ifanc

 

A ydych chi'n gweithio gyda phobl ifanc ac eisiau dysgu sut i gyflwyno entrepreneuriaeth mewn sgwrs? Efallai eich bod wedi cyfarfod â pherson ifanc sydd wedi cael syniad busnes ac nad ydych yn siŵr sut i'w gefnogi. Rydym wedi gweithio ar siop un stop newydd sy’n darparu adnoddau, ac sydd i’w gweld isod. Cofiwch droi ati’n aml oherwydd y byddwn yn ei diweddaru'n fisol drwy ddarparu dolenni ac adnoddau newydd.

Olaitan
Entrepreneur Dan Sylw

Cliciwch yma i ddarllen stori Olaitan

 

Digwyddiadur
29 Ebr 2021
Covid-19: Gofyn i’r Arbenigwr gyda Carly Allchurch o Allchurch & Co, Cyfrifwyr Siartredig
Cyfle i gael ateb i’ch ymholiadau gan gyfrifydd...
6 Mai 2021
Bod yn weithiwr llawrydd yn y diwydiannau creadigol
Dysgwch gan ymarferwyr creadigol yr hyn mae angen...
15 Meh 2021
Eiddo Deallusol - cwestiynau ynghylch beth a pham
Deall beth yw eiddo deallusol a pham ei fod yn bwysig...
Fwy o Ddigwyddiadau