Syniadau Mawr Cymru - Adnoddau i'w rhannu â'ch rhwydweithiau

Banc o adnoddau i'ch helpu chi i hyrwyddo gwasanaethau Syniadau Mawr Cymru rydyn ni'n eu cyd-ddarparu i bobl ifanc mewn ffordd gyson a gafaelgar.

Mae'n cynnwys llenyddiaeth, delweddau, a chopi testun i chi eu defnyddio yn eich cyfathrebiadau eich hun i ddenu mwy o bobl ifanc i feddwl am gychwyn busnes. Darperir popeth yn Gymraeg a Saesneg.

 

1. Poster gwag A4 (dwyieithog - bilingual)

2. Beth yw Syniadau Mawr Cymru copi ebost/ gwe

3. Fflyer A5 - dysgu am entrepreneuriaeth

4. Fflyer A5 - o ddifri am ddechrau busnes

5. Llwybr Entreoreneuriaeth

6. Arweiniad ar gyfer entrepreneuriaid ifanc

Digwyddiadur

There are currently no events available.

Fwy o Ddigwyddiadau

Dyma'r Pecyn Croeso mae Syniadau Mawr Cymru wedi'u llunio ar gyfer myfyrwyr newydd o fis Medi 2020