Syniadau Mawr Cymru - Adnoddau i'w rhannu â'ch rhwydweithiau

Banc o adnoddau i'ch helpu chi i hyrwyddo gwasanaethau Syniadau Mawr Cymru rydyn ni'n eu cyd-ddarparu i bobl ifanc mewn ffordd gyson a gafaelgar.

Mae'n cynnwys llenyddiaeth, delweddau, a chopi testun i chi eu defnyddio yn eich cyfathrebiadau eich hun i ddenu mwy o bobl ifanc i feddwl am gychwyn busnes. Darperir popeth yn Gymraeg a Saesneg.

 

1. Poster gwag A4 (dwyieithog - bilingual)

2. Beth yw Syniadau Mawr Cymru copi ebost/ gwe

3. Fflyer A5 - dysgu am entrepreneuriaeth

4. Fflyer A5 - o ddifri am ddechrau busnes

5. Llwybr Entreoreneuriaeth

6. Arweiniad ar gyfer entrepreneuriaid ifanc

Digwyddiadur
6 Hyd 2020
Covid-19: Cynllunio Busnes a Chyllid
Popeth y mae angen i chi ei wybod am gynlluniau busnes...
13 Hyd 2020
Cobid-19: Gweminar Y Pris Perffaith
Costio a Phrisio
20 Hyd 2020
COVID19 a’ch Busnes – Gwaith Papur a Gwneud Pethau’n Iawn
Popeth mae angen i chi ei wybod am gadw cofnodion ar...
Fwy o Ddigwyddiadau

Dyma'r Pecyn Croeso mae Syniadau Mawr Cymru wedi'u llunio ar gyfer myfyrwyr newydd o fis Medi 2020