Beth yw entrepreneur?

Beth yw entrepreneur?
Beth yw entrepreneur?

Mae'r criw Syniadau Mawr Cymru yn gwybod nad oes neb gwell i egluro beth yw Entrepreneur a'r sgiliau sydd eu hangen nag entrepreneuriaid. Felly dyma nhw'n gofyn i un neu ddau a dyma oedd eu hymateb.